Dôchodok zo zahraničia: Kde a ako ho vybaviť?

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 31. 7. 2019
Práca za hranicami umožňuje poberať v starobe dôchodok aj zo zahraničia. Nepotrebujete na to byť obyvateľom danej krajiny, ani mať dvojité občianstvo. Pokojne sa tak môže stať, že v starobe si budete užívať švajčiarsky dôchodok aj na Slovensku.
Dôchodok zo zahraničia: Kde a ako ho vybaviť?

Zdroj: Shutterstock

Rozdielne pravidlá odchodu do dôchodku

Práca v zahraničí sa oplatí, ak je legálna, oficiálna a v danej krajine ste registrovaný ako zamestnanec. Pretože vtedy môžete, už aj pri relatívne krátkom pobyte, mať pri dovŕšení dôchodkového veku nárok na vyplácanie dôchodku, respektíve jeho časti zo zahraničia. Pravidlá, kedy môžete ísť do dôchodku a ako dlho je potrebné prispievať do sociálneho systému, sa prirodzene v jednotlivých krajinách líšia. Avšak pokiaľ ste pracovali a odvádzali poistenie vo viacerých krajinách, môžete dostávať dôchodok z každej z nich.

Ak ste nejaký čas boli dôchodkovo poistený v inom štáte, posudzovanie nároku na dôchodok závisí od toho, či išlo o dôchodkové poistenie v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie, alebo v štáte, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení.

To všetko vám povedia na pobočke Sociálnej poisťovne v mieste vášho bydliska, prostredníctvom ktorej si aj následne dôchodok zo zahraničia vybavíte. Nezabudnite, že o informácie týkajúce sa vášho dôchodku je dobré požiadať najmenej šesť mesiacov pred odchodom do dôchodku, pretože postup priznávania dôchodkov z viacerých krajín môže byť zložitý a dlhý.

 

Ako požiadať o dôchodok z inej krajiny?

Pokiaľ ste pracovali a boli poistený vo viacerých štátoch a v žiadnom ste nezískali nárok na dôchodok, bude sa pri prideľovaní slovenského dôchodku prihliadať na obdobie, ktoré ste odpracovali aj v iných štátoch Európskej únie. Neprídete tak o žiadnu dobu poistenia, ktorú ste odpracovali v zahraničí. O dôchodok z inej krajiny budete žiadať na Slovensku. Sociálna poisťovňa spracuje vašu žiadosť a skompletizuje záznamy o vašich príspevkoch do systémov dôchodkového zabezpečenia vo všetkých krajinách, v ktorých ste kedy pracovali.

Avšak aj ako žiadateľ budete musieť predložiť dokumenty a navyše v jednotlivých členských štátoch sa vyžadujú rôzne dokumenty. Avšak vo väčšine prípadov budete musieť príslušným úradom poskytnúť svoje bankové údaje a osobnú identifikáciu. Informácie o potrebných dokladoch získate v Sociálnej poisťovni.

Ak po započítaní dôb poistenia získaných v druhom členskom - zmluvnom štáte vznikne nárok na dôchodok, každý štát vám bude vyplácať sumu dôchodku zodpovedajúcu dobe poistenia. To v praxi znamená, že ak ste pracovali počas života napríklad v Maďarsku, Rakúsku, aj Českej republike, a splnili ste nárok na dôchodok, budete dostávať dôchodok, respektíve jeho pomernú časť zo všetkých týchto krajín.

Rozdielny vek aj pravidlá

V jednotlivých krajinách sa líši vek odchodu do dôchodku a od neho sa odvíja, kedy vám krajina dôchodok môže vyplácať. Tak ako vám na Slovensku prináleží dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku, tak aj nárok na dôchodok z iných krajín vzniká až po dosiahnutí dôchodkového veku platného v tej ktorej krajine.

Preto je vhodné si overiť aktuálnu situáciu odchodu do dôchodku v danej krajine, keďže tieto informácie sa neustále menia. Avšak ak niektorý dôchodok začnete poberať skôr, môže to mať vplyv na celkovú výšku vášho dôchodkového príjmu. Okrem rozdielnych hraníc dôchodkového veku platia v rôznych krajinách aj odlišné právne normy a vyplácanie dôchodkov sa uplatňuje na základe medzinárodných zmlúv o sociálnom zabezpečení založených na princípe teritoriality.

To znamená, že dôchodok prizná a vypláca zmluvný štát, na území ktorého má poistenec trvalý pobyt. Zoznam štátov, ktoré aplikujú koordinačné nariadenia EÚ a zoznam zmluvných štátov poistenci nájdu na internetovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dôchodok z USA

Od mája 2014 nadobudla platnosť Zmluva medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení. To znamená, že na základe nej je možné na účely priznania dôchodku zo Slovenskej republiky prihliadnuť aj na dobu, počas ktorej poistenec pracoval v USA. To znamená, že dôchodok zo Slovenskej republiky bude možné priznať aj poistencom, ktorí nezískali potrebné obdobie dôchodkového poistenia u nás, ale v USA. Slovenská republika bude vyplácať dôchodok iba v sume zodpovedajúcej obdobiu získanému podľa vlastných právnych predpisov.

Ako zdaniť dôchodok zo zahraničia?

Starobný dôchodok je vyplácaný bez zrážok do akéhokoľvek členského štátu, kde dôchodca býva. Podľa § 9 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, sú dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia oslobodené od dane, aj keď plynú z povinného poistenia rovnakého druhu zo zahraničia.

Príjmy od dane oslobodené daňovník neuvádza v daňovo priznaní. Podľa Finančnej správy SR je starobný dôchodok vyplácaný zo zahraničia oslobodený od dane, mimo dôchodkov poberaných z iných nepovinných dôchodkových schém.

Anketa

Aká je výška Vášho dôchodku?

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+7
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov