Ako sa stať príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky

Redakcia | rubrika: Článok | 8. 7. 2021
Pomáhať a chrániť. Patríte medzi obdivovateľov policajnej práce a chcete sa stať jedným z nich? V tom prípade si prečítajte, ako poslať žiadosť, aké sú podmienky prijatia a fyzické testy zdatnosti.
Ako sa stať príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky

Zdroj: Shutterstock

Práca policajta

Ak ste sa rozhodli, že si chcete vybudovať kariéru v Policajnom zbore, mali by ste vedieť, čo všetko táto práca obnáša. Vo väčšine prípadov ide o celoživotné povolanie s prirodzeným kariérnym rastom. Úlohou policajta je predovšetkým pomáhať ľuďom, chrániť bezpečnosť a poriadok, presadzovať práva a slobody osôb, robiť prevenciu proti trestnej činnosti, presadzovať zákony a snažiť sa o podporu, prípadne udržanie dôvery voči verejnosti.

Príslušníkom Policajného zboru SR by sa mal stať taký človek, ktorý chce a bude ctiť práva, chrániť zákon, bude spravodlivý a čestný, pripravený sa odborne vzdelávať a mať k verejnosti aj ľudský prístup. Vyberať bezhlavo pokuty, cieliť na drobné priestupky, prípadne šikanovať občanov nie je cesta k dobrej povesti policajta, ani Policajného zboru.

Tip: Ako sa stať profesionálnym vojakom na Slovensku

Podmienky prijatia do PZ

V minulosti boli podmienky prijatia o niečo benevolentnejšie. Zároveň však bolo nutnosťou, mať absolvovanú povinnú vojenskú službu. Táto podmienka však bola v roku 2004 zrušená. Naopak, do istej miery sa zvýšili požiadavky na minimálne dosiahnuté vzdelanie. Žiadateľ musí mať aspoň ukončenú strednú školu s maturitou.

 • Bezúhonnosť - Byť bezúhonný v podstate znamená byť občanom, ktorý nikdy nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, prípadne nebol odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom z registra trestov, ktorý si vyžiada samotný útvar PZ.
 • Spoľahlivosť - Považovať niekoho za spoľahlivého je pomerne subjektívne tvrdenie. V rámci prijímacieho konania však platí, že za spoľahlivého občana sa považuje človek, ktorý preukázateľne nadmerne nepožíva alkoholické nápoje, omamné a psychotropné látky, prípadne iné zakázané látky, ktoré spôsobujú závislosť.
 • Vzdelanie - Ako sme už spomenuli, aj minimálne vzdelanie je jednou z podmienok prijatia do PZ. Žiadateľ musí spĺňať požadovaný stupeň vzdelania aspoň úplné stredné vzdelanie s maturitou.
 • Zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť - Ďalšou dôležitou podmienkou je byť duševne a fyzicky vo forme. Táto spôsobilosť sa preveruje testom fyzickej zdatnosti, psychologickým a lekárskym vyšetrením v zariadeniach Ministerstva vnútra SR. Maximálna veková hranica na test telesnej spôsobilosti je 49 rokov u mužov, 39 rokov pri ženách.
 • Spôsobilosť na právne úkony - Táto podmienka v podstate znamená, že žiadateľ musí byť svojprávny v plnom rozsahu.
 • Vek nad 21 rokov
 • Štátny jazyk - Samozrejme, musíte ovládať slovenský jazyk. Táto podmienka bude aj overovaná v špecializovanom zariadení formou testu.
 • Trvalý pobyt na území SR
 • Žiadateľ nemôže byť členom politickej strany alebo hnutia - Táto podmienka musí byť splnená ku dňu prijatia do štátnej služby.
 • Skončí s vykonávaním zakázaných činností - Ku dňu prijatia do štátnej služby musí žiadateľ ukončiť činnosti, ktoré sú zakázané podľa § 48 ods. 6 a 7 zákona.
 

Prijímacie konanie

Prijímacie konanie sa začína doložením potrebných dokladov:

 • Žiadosť
 • Vyplnený dotazník
 • Životopis
 • Osobné doklady (rodný list, doklady o dosiahnutom vzdelaní, sobášny list, rodné listy detí)
 • Vojenskú knižku alebo preukaz branca (ak žiadateľ absolvoval vojenskú službu)
 • Čestné vyhlásenie podľa § 14 ods. 4 zákona

Previerka ovládania štátneho jazyka

Žiadateľ sa bude musieť podrobiť aj testu ovládania štátneho jazyka, respektíve slovenčiny. Tento test má dve časti. Prvou z nich je diktát, v ktorom sa preveruje úroveň ovládania pravopisu, druhou časťou je kompozícia, kde bude žiadateľ stručne a výstižne vyjadrovať myšlienky slovami formou súvislého textu. Ak získate menej ako 20 bodov, respektíve bude 50 % testu nesprávne, previerka bude považovaná za nevyhovujúcu.

Test telesnej zdatnosti

Vstupné previerky fyzickej zdatnosti sú rozdelené podľa pohlavia a vekovej kategórie. Pre mužov je stanovených 5 vekových kategórií, ženy majú celkovo 3 vekové kategórie. Pre zaradenie do týchto jednotlivých vekových stupňov je rozhodujúci rok narodenia uchádzača.

Disciplíny pri fyzických testoch pre mužov a ženy

Muži Ženy
beh na 100 metrov beh na 50 metrov
skok do diaľky z miesta ľah - sed za 2 minúty
ľah - sed za 2 minúty zhyb vo výdrži
opakované zhyby beh na 12 minút
beh za 12 minút plávanie na 100 metrov
plávanie na 100 metrov  

V jednotlivých vekových kategóriách sa, logicky, nároky na fyzickú zdatnosť stupňujú s vyšším vekom smerom nadol. Muži môžu podstúpiť túto previerku len do veku 49 rokov, u žien je táto hranica na úrovni 39 rokov.

Vekové kategórie fyzickej zdatnosti mužov a žien

Muži Ženy
1. veková kategória do 29 rokov 1. veková kategória do 25 rokov
2. veková kategória od 30 do 34 rokov 2. veková kategória od 26 do 33 rokov
3. veková kategória od 35 do 39 rokov 3. veková kategória od 34 do 39 rokov
4. veková kategória od 40 do 44 rokov  
5. veková kategória od 45 do 49 rokov  

Zdroj: minv.sk

Anketa

Som alebo chcem byť:

Redakcia

Autor článku Redakcia

Internetový denník Peniaze.sk momentálne patrí medzi najnavštevovanejšie ekonomické weby. Svojim užívateľom ponúka články z rôznych oblastí osobných financií, praktické rady, komentáre, užitočné kalkulačky, politické témy,... Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+84
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Obľúbené témy

plat, polícia, štát, zákony

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce