Drahá energia? Skúste vlastnú elektráreň: Štát vám ju zadotuje

Marek Mittaš | rubrika: Článok | 28. 3. 2023
Vybudovanie vlastnej elektrárne môže byť rozumnou investíciou, a to najmä v časoch vysokých cien za energie. Výrobou vlastnej elektriny môžete ušetriť peniaze v dlhodobom horizonte a mať väčšiu kontrolu nad jej dodávkami. Okrem toho môžete potenciálne prebytočnú energiu predávať späť do siete a dosiahnuť zisk. Väčšinu záujemcov o toto riešenie môžu ale odradiť vysoké vstupné náklady. S týmto problémom sa na konci roka Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) rozhodla pomôcť slovenským firmám.
Drahá energia? Skúste vlastnú elektráreň: Štát vám ju zadotuje

Zdroj: Shutterstock

Nenávratný finančný príspevok

Spolu s technologickým pokrokom v oblasti fotovoltiky v posledných rokoch klesajú počiatočné náklady a výdavky na údržbu spojené s výstavbou a prevádzkou elektrárne. Navyše, ak by firma stihla realizovať inštaláciu fotovoltických panelov do konca tohto roka, môže do 14. 4. 2023 podať žiadosť o nenávratný príspevok. Na tento zámer vyčlenila SIEA približne 10 miliónov eur.

Žiadateľ môže získať finančný príspevok na výstavbu fotovoltických zariadení:

 • s jedným miestom pripojenia do distribučnej sústavy s inštalovaným výkonom 10 – 500 kW,
 • pre ostrovnú prevádzku s jedným miestom realizácie bez pripojenia do distribučnej sústavy – pri nich nie je výkon obmedzený.

Kto môže o príspevok požiadať?

Na účel výstavby fotovoltických zariadení môže o nenávratný finančný príspevok žiadať fyzická aj právnická osoba, avšak musí mať oprávnenie na podnikanie a byť zapísaná v obchodnom alebo živnostenskom registri najmenej 36 mesiacov po sebe, ku dňu predloženia tejto žiadosti.

Okrem toho musí žiadateľ splniť nasledujúce podmienky:

 • nesmie byť v ťažkostiach – podľa čl. 2, ods. 18 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy,
 • nesmie byť v konkurze alebo reštrukturalizácii,
 • nesmie mať nárok na vrátenie pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie,
 • nesmie byť evidovaný v Systéme včasného odhaľovania rizika a vylúčenia (EDES),
 • ak ide o fyzickú osobu, musí byť bezúhonná,
 • ak ide o právnickú osobu, nesmie mať uložené tresty za vybrané priestupky,
 • nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania osôb z tretích krajín,
 • miesto inštalácie musí byť mimo územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Subjekty z Bratislavského kraja budú môcť získať príspevok v rámci ďalšej výzvy. Finančné prostriedky na inštaláciu pochádzajú z končiaceho programu Kvalita životného prostredia. Podnikateľské projekty realizované na území Bratislavského kraja však v tomto programovom období z tohto programu príspevky nezískajú. 

Pre získanie príspevku musí byť projekt realizovaný do konca tohto roka, čo je potrebné preukázať Protokolom o vykonaní skúšobnej prevádzky alebo Revíznou správou. 

Podľa riaditeľky odboru komunikácie SIEA, Sylvie Pálkovej, sa uvažuje o príprave výzvy aj pre projekty realizované v rámci Bratislavského kraja. „Novinkou bude aj možnosť získať príspevky podstatne jednoduchším spôsobom – vo forme poukážky z pripravovaného národného projektu SIEA „Zelená podnikom“. Systém pomoci bude podobný ako v projekte „Zelená domácnostiam“ a podpora s minimom administratívy bude určená najmä pre menšie a mikropodniky,“ uvádza. 

O aký veľký príspevok možno požiadať?

Projekty v rámci tejto výzvy sú financované nasledovne:

 • 60 % z celkových oprávnených výdavkov sa preplatí veľkým firmám,
 • 70 % z nich stredným firmám,
 • 80 % z nich malým firmám.

Od sumy celkových výdavkov bude odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom. Žiadateľ má na výber medzi vyplatením formou predfinancovania, refundácie alebo kombináciou oboch.

Medzi oprávnené výdavky v tomto prípade patrí:

 • nákup softvéru (môže súvisieť s riadením a monitorovaním fotovoltického systému) – v hodnote maximálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov,
 • nákup samostatných hnuteľných vecí – konkrétne výdavky na dodávku zariadení využívajúcich slnečnú energiu na výrobu elektriny a na uskladnenie elektrickej energie, ich inštaláciu (vrátane montážneho materiálu, ako aj všetkých nevyhnutných komponentov a prác na uvedenie zariadení do skúšobnej a trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy zariadení),
 • nákup batériového úložiska – v tomto prípade treba počítať s tým, že žiadosť bude znevýhodnená v rámci hodnotiaceho kritéria Value for Money vzhľadom na zvýšenú investičnú náročnosť projektu. 

Ako o príspevok požiadať?

Pred samotným podaním žiadosti je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu a získať povolenie na realizáciu projektu, vrátane stavebného povolenia a ohlášky. V prípade fotovoltických systémov pripojených do distribučnej sústavy je potrebný aj súhlas s pripojením.

Platí tu aj špecifická podmienka, že ku dňu podania žiadosti musí byť už ukončené verejné obstarávanie. Zároveň však žiadateľ na projekte nesmie začať pracovať skôr, ako požiada o príspevok. Ak teda vaša firma inštalovala fotovoltiku skôr, než bola výzva vyhlásená, do výzvy sa už zapojiť nesmie.

Zabudnúť netreba ani na predloženie energetického auditu. Dostačujúce je predložiť účelový energetický audit a zabezpečiť si dokument preukazujúci oprávnenosť projektu z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Formulár žiadosti môžete nájsť na stránke Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Marek Mittaš

Autor článku Marek Mittaš

Šéfredaktor portálu peniaze.sk. V prevažnej miere sa venuje bankovej problematike a investovaniu.  Ďalšie články autora.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+2
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

22. 5. 2023 | Daniel Výcha

Krachy najznámejších firiem na Slovensku: Čo sa s nimi stalo?

Posledné roky boli plné zmien, a to najmä na trhu. Kým niektorým druhom biznisu zmeny prospeli, mnohé zasiahli negatívne. Tak, ako mnohé firmy na trh vstupovali, zažili sme aj odchody... celý článok

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

10. 5. 2023 | Marek Mittaš

Zadlžená Európa: Ako sme na tom s požičanými peniazmi?

Na konci apríla dočasne poverený minister financií, Eduard Heger, predstavil hospodárenie štátu za rok 2022. Na tlačovej besede sa pochválil výnimočne dobrými hospodárskymi výsledkami.... celý článok

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

4. 5. 2023 | Marek Mittaš

Nemecko vyplo posledné jadrové elektrárne: Prečo to robí a aký to bude mať dopad na Slovákov?

Od 16. apríla 2023 Nemecko už nevyrába elektrinu z jadrových elektrární. Ukončenie využívania jadrovej energie bolo oznámené už v roku 2011. Aké dôvody stoja za týmto rozhodnutím a... celý článok

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

19. 4. 2023 | Daniel Výcha

Vláda schválila ceny energií v roku 2024: Aké budú pre domácnosti?

Pandémia ochorenia COVID-19 zmenila náš život v mnohých smeroch. Jedným z nich sú rapídne stúpajúce ceny energií, ktoré odštartovala. Od roku 2021 sa ceny elektriny zvyšujú na všetkých... celý článok

EÚ odpískala koniec spaľovacích motorov: Čo to bude znamenať pre Slovákov?

5. 4. 2023 | Marek Mittaš

EÚ odpískala koniec spaľovacích motorov: Čo to bude znamenať pre Slovákov?

Európska zelená dohoda má docieliť to, aby celá EÚ bola do roku 2050 uhlíkovo neutrálna. Kvôli dosiahnutiu tohto cieľa sa členské štáty EÚ rozhodli zakázať predaj spaľovacích motorov.... celý článok