Ruší sa dôchodkový strop: Kedy pôjdeme do dôchodku po novom?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 11. 11. 2022
1. 1. 2023 vstúpi do platnosti nový zákon o sociálnom poistení. Najviac otáznikov visí nad dôchodkovým vekom. Tabuľku nahradí nová premenná – stredná dĺžka života.
Ruší sa dôchodkový strop: Kedy pôjdeme do dôchodku po novom?

Zdroj: Shutterstock

Načo je nám ďalšia reforma?

Dôchodkový strop je zakotvený priamo v Ústave Slovenskej republiky od júla 2019. Všetkým občanom SR garantuje nárok na odchod do starobného dôchodku najneskôr po dovŕšení 64. roku života. Po 2,5 roku platnosti sa v januári 2023 s dôchodkovým stropom rozlúčime. Pýtate sa, prečo opäť zmena? Lebo:

 • populácia starne,
 • Slováci sa dožívajú stále vyššieho veku,
 • mení sa pomer počtu pracujúcich k počtu poberateľov starobného dôchodku.

Inými slovami, ľudia v produktívnom veku neodvedú do Sociálnej poisťovne dostatok peňazí na to, aby „uživili“ stále narastajúci počet penzistov. Takéto fungovanie štátu je z dlhodobého hľadiska neudržateľné a podľa mnohých odborníkov najväčšou mierou prispieva k destabilizácii verejných financií. 

Vláda SR preto prichádza s radikálnymi riešeniami. Jedným z nich bude nepopulárne zrušenie dôchodkového stropu, tzn. maximálneho dôchodkového veku. Výsledkom má byť relatívne pomalé, ale zato pravidelné a automatizované stúpanie, ktoré posunie odchod do penzie až k hranici 70 rokov.

Ako je to teraz?

Dôchodkový vek sa plynule zvyšuje aj v súčasnosti, a to o 2 mesiace za rok. Podľa stále platnej legislatívy sa toto zvyšovanie malo zastaviť na 64 rokoch. Pre občanov narodených do roku 1966 je pevne stanovený tabuľkou, ktorú môžete nájsť v prílohách zákona o sociálnom poistení.

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek

mužov

žien s počtom vychovaných detí

0

1

2

3 alebo 4

5 a viac

1943 a menej

60r

57r

56r

55r

54r

53r

1944

60r 9m

57r

56r

55r

54r

53r

1945

61r 6m

57r

56r

55r

54r

53r

1946

62r

57r

56r

55r

54r

53r

1947

62r

57r 9m

56r

55r

54r

53r

1948

62r

58r 6m

56r 9m

55r

54r

53r

1949

62r

59r 3m

57r 6m

55r 9m

54r

53r

1950

62r

60r

58r 3m

56r 6m

54r 9m

53r

1951

62r

60r 9m

59r

57r 3m

55r 6m

53r 9m

1952

62r

61r 6m

59r 9m

58r

56r 3m

54r 6m

1953

62r

62r

60r 6m

58r 9m

57r

55r 3m

1954

62r

62r

61r 3m

59r 6m

57r 9m

56r

1955

62r 76d

62r 76d

62r 76d

60r 3m

58r 6m

56r 9m

1956

62r 139d

62r 139d

62r 139d

61r

59r 3m

57r 6m

1957

62r 6m

62r 6m

62r

61r 6m

60r

58r 3m

1958

62r 8m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

60r 9m

59r

1959

62r 10m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 4m

59r 9m

1960

63r

63r

62r 6m

62r

61r 6m

60r 6m

1961

63r 2m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

61r 8m

61r 3m

1962

63r 4m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

61r 10m

61r 7m

1963

63r 6m

63r 6m

63r

62r 6m

62r

61r 11m

1964

63r 8m

63r 8m

63r 2m

62r 8m

62r 2m

62r 2m

1965

63r 10m

63r 10m

63r 4m

62r 10m

62r 4m

62r 4m

1966 a viac

64r

64r

63r 6m

63r

62r 6m

62r 6m

Zdroj: employment.gov.sk

Ako to bude po novom?

 • Pre osoby narodené do roku 1966 sa nemení nič a tabuľka zostáva v platnosti.
 • Osobám narodeným v roku 1967 a neskôr sa dôchodkový vek vypočíta v závislosti od zmien strednej dĺžky života za vopred dané referenčné obdobie.

Čo je stredná dĺžka života a ako ovplyvní dôchodkový vek?

Stredná dĺžka života (SDŽ) je priemerný počet rokov, ktoré prežije osoba za predpokladu, že sa nezmenia úmrtnostné pomery. Ovplyvňuje ju mnoho faktorov, napríklad celková životná úroveň (ekonomika, zdravotníctvo a pod.), životné prostredie či vojenský stav štátu. Určuje sa zvlášť pre ženy a mužov. Štúdia európskych vedcov publikovaná v Nature Human Behavior ju definuje ako „súhrnné meradlo súčasného zdravia populácie. Ak úmrtnosť v populácii stúpa, SDŽ klesá. Naopak, ak úmrtnosť klesá, SDŽ stúpa.“

Stredná dĺžka života nie je teda konštantná. Život Slovákov sa od 90. rokov 20. storočia kontinuálne predlžoval a SDŽ rástla. Tento trend sa zmenil až v uplynulých dvoch rokoch, ktoré priniesli pandémiu Covid-19 a nečakaný nárast úmrtí. V súvislosti s tým klesla v ostatných rokoch SDŽ na Slovensku v priemere o 33 mesiacov.

Keďže dôchodkový vek bude od januára 2023 opäť naviazaný na SDŽ, môže sa v budúcnosti vyvíjať oboma smermi. Ak SDŽ stúpne, dôchodkový vek sa automaticky zvýši. Ak SDŽ naopak klesne, dôchodkový vek sa zníži. Treba však povedať, že pokles SDŽ je skôr dočasný jav spôsobený neštandardnou situáciou (akou bola aj spomínaná pandémia) a aj keď môže nastať, z dlhodobého hľadiska sa očakáva postupné zvyšovanie SDŽ. 

Vo všeobecnosti teda možno povedať, že aj dôchodkový vek by sa mal zvyšovať, a to o 1 – 2 mesiace ročne. Presné čísla sa však budú zverejňovať postupne – na základe štatistických údajov a následných prepočtov. Napríklad občania narodení v roku 1967 sa dozvedia, kedy budú môcť ísť do dôchodku až v roku 2026, kedy rezort práce, sociálnych vecí a rodiny určí ich dôchodkový vek.

Ako sa vypočíta dôchodkový vek?

 1. Určí sa 7 referenčných období, každé v trvaní 5 rokov.
 2. Na základe štatistických údajov sa vypočíta, ako sa zmenila SDŽ v každom z týchto období jednotlivo. Výsledkom bude 7 číselných hodnôt.
 3. Týchto 7 hodnôt sa zoradí od najnižšej po najvyššiu a vyberie sa stredná hodnota x. (Poznámka: Strednou hodnotou sa nerozumie ich priemer, ale hodnota, ktorá sa v rade umiestní presne v strede, čiže 4. v poradí). Tá sa ďalej použije pri výpočte dôchodkového veku.
 4. Hodnota zmeny SDŽ x sa pripočíta k dôchodkovému veku určenému pre predošlý ročník. (Pre ročník 1967 to bude dôchodkový vek osôb narodených v roku 1966, teda 64,0 + x).
 5. Následne sa toto číslo preráta na celé roky a celé mesiace, pričom mesiace sa zaokrúhlia smerom nadol. (Poznámka: V nasledujúcich obdobiach sa pri výpočtoch bude za východiskový dôchodkový vek považovať jeho výška pred zaokrúhlením).

Čo iné ešte ovplyvní dôchodkový vek?

NR SR rozhodla, že aj po 1. 1. 2023 ostane v platnosti, že osobám, ktoré vychovali deti, sa dôchodkový vek zníži. Princíp zostane rovnaký ako dnes, tzn. o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov. Toto zníženie bude zohľadnené iba u jedného rodiča, spravidla u matky. Ak dieťa matku nemá, zníži sa dôchodkový vek otca alebo inej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti.

Nový zákon rovnako počíta s možnosťou odchodu do predčasného dôchodku. Tu však dochádza k zásadnej zmene. Od januára 2023 môžu o predčasnú penziu požiadať nielen osoby, ktoré majú 2 roky pred riadnym penzijným vekom, ale aj osoby, ktoré majú odpracovaných 40 rokov bez ohľadu na svoj aktuálny vek.

Zhrnutie

Reforma dôchodkového systému bude v praxi znamenať nasledovné:

 • Zruší sa dôchodkový strop.
 • Osoby narodené do roku 1966 pôjdu do penzie podľa súčasne platnej tabuľky.
 • Ročníkom 1967 a viac sa dôchodkový vek vypočíta v závislosti od zmeny strednej dĺžky života.
 • Ženám (prípadne iným osobám), ktoré vychovali deti, sa zníži dôchodkový vek o 6 – 18 mesiacov.
 • Tí, ktorí odpracujú 40 rokov, budú môcť ísť do penzie predčasne.

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

+12
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

27. 9. 2023 | Daniel Výcha

Ako budú vyzerať minimálne dôchodky od 1. októbra 2023?

Dňa 1. októbra 2023 nás čaká už tretie zvyšovanie dôchodkov v tomto roku. Prvýkrát sa valorizovali 1. januára, kedy novoročná zmena priniesla 11,8-percentný nárast. Po schválení novely... celý článok

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

5. 9. 2023 | Daniel Výcha

Poslanci schválili valorizáciu dávok: Čo všetko sa bude zvyšovať?

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky stihli ešte pred začiatkom leta schváliť novelu zákona o hmotnej núdzi. Podľa nej budú zvyšované, resp. už boli zvýšené, niektoré dávky,... celý článok

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

10. 8. 2023 | Redakcia

Vyššie dôchodky prídu na účet seniorom už v auguste

Júl 2023 priniesol slovenským penzistom mimoriadne významné zvýšenie dôchodkov. Ide o reakciu vlády na vysokú dôchodcovskú infláciu z posledného obdobia, ktorá mnohých penzistov prinútila... celý článok

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

4. 7. 2023 | Redakcia | 1 komentár

Dôchodky idú opäť hore: Kedy dostanete viac a o koľko?

Vo februári tohto roku parlament schválil novelu zákona o sociálnom poistení. Týmto rozhodnutím poslanci opäť zabezpečili rast minimálnych dôchodkov, ktoré boli predtým zmrazené vládou... celý článok

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

23. 6. 2023 | Daniel Výcha

Ako vyzerá rodičovský dôchodok v praxi?

Dôchodcovia s pracujúcimi deťmi sa dočkali. Sociálna poisťovňa začala v máji vyplácať rodičovské dôchodky. V tomto článku sa pozrieme na to, ako sa zmena v dôchodkovom systéme prejavila... celý článok