Slovenská národná strana

Menšie pokuty za STK a emisnú kontrolu nebudú. Možno až v máji 2018

Článok | Roland Regely | 13. 12. 2017

0

Ak majiteľ auta dodatočne absolvuje technickú alebo emisnú kontrolu a zaplatí jednu tretinu z pokuty, sankciu budú považovať za uhradenú.

Zmeny pri doručovaní úradnej pošty do vlastných rúk

Článok | Roland Regely | 8. 6. 2017

+4

Zákonná lehota na prebratie úradných listov sa od prvého júla predĺži. Za deň doručenia zásielok uložených na pošte sa po novom bude považovať deň, keď si ich adresát aj fyzicky prevezme.

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky