Asseco Solutions, a.s.

Manažment pohľadávok a záväzkov uľahčí sledovať platobnú disciplínu firiem

Článok | Martina Mošková | 1. 10. 2010

0

Na strane odberateľov dochádza k platobnej neschopnosti v dôsledku čoho odberatelia často neplatia za produkty a služby, ktoré im už boli dodané. Na strane dodávateľov je citeľná snaha docieliť vychovávanie svojich dlžníkov k platobnej disciplíne.

Workflow: riadenie a uľahčenie podnikových procesov

Článok | Miroslava Hrášková | 20. 4. 2010

+5

Každý z nás už iste počul výraz „workflow“. V mnohých spoločnostiach výrazne prispel k zefektívneniu práce. Čo to vlastne workflow je a ako sa realizuje?

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky