Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

Daniel Výcha | rubrika: Článok | 6. 2. 2024
Plánujete založiť živnosť v roku 2024? V tom prípade by ste mali vedieť, čo vás čaká a aké zmeny sa chystajú. Pre lepší prehľad sme v nasledujúcom článku spísali všetky potrebné informácie.
Založenie živnosti v roku 2024: Čo sa mení?

Zdroj: Shutterstock

Čo je živnosť?

Živnosť sa považuje za najjednoduchšiu formu podnikania, vhodnú najmä pre tých, ktorí s podnikaním len začínajú, alebo pre tých, ktorí pracujú samostatne a nemajú žiadnych zamestnancov.

Živnosť upravuje živnostenský zákon, v ktorom nájdete takúto definíciu:

„Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

Na rozdiel od iných foriem podnikania, ako sú napríklad s. r. o., živnostník ručí za dlhy celým svojím majetkom. To znamená, že v prípade finančných problémov môže exekútor siahnuť na všetko, čo vlastní. Ak má manžela alebo manželku, môže dokonca siahnuť aj na ich spoločný majetok.

Aké druhy živností existujú?

Keď sa rozhodnete založiť si živnosť v roku 2024, máte k dispozícii tri základné druhy:

  • voľné živnosti,
  • remeselné živnosti,
  • viazané živnosti.

Každý typ má iné podmienky, ktoré musíte pre jeho založenie splniť.

Voľné živnosti

Voľné živnosti predstavujú jeden z najrozšírenejších druhov živností, čo je najmä vďaka tomu, že podmienky na ich založenie nie sú náročné. Stačí, aby ste mali 18 rokov, boli spôsobilí na právne úkony a bezúhonní.

Názov voľnej živnosti si môžete zvoliť akýkoľvek, avšak je dôležité, aby bol jasne a zrozumiteľne definovaný. Zároveň si musíte uvedomiť, že podnikať môžete len v rámci zvoleného predmetu podnikania. Ak sa venujete viacerým činnostiam, je vhodné si vybrať viac predmetov podnikania.

Naopak, výber príliš veľkého množstva predmetov podnikania, ktoré v skutočnosti nepotrebujete, je zbytočný. Vyberte si len tie, ktoré skutočne potrebujete. V prípade, že by ste neskôr začali vykonávať aj iné činnosti, môžete svoju živnosť kedykoľvek rozšíriť.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú tradičnými činnosťami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu. Ich obsahová náplň sa stanovuje na základe učebných plánov a osnov.

Na prevádzkovanie remeselných živností, okrem základných podmienok (plnoletosť, bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony), musíte splniť aj jednu ďalšiu, ktorou je odborná spôsobilosť. Tú môžete preukázať napríklad výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru.

Viazané živnosti

Viazané živnosti predstavujú špecifický okruh činností, pri ktorých musíte preukázať inú ako odbornú spôsobilosť. Spôsob preukázania je uvedený priamo v zákone alebo je upravený osobitnými predpismi.

Rovnako ako zoznam remeselných živností, aj zoznam tých viazaných nájdete v prílohe č. 2 živnostenského zákona.

Ako ohlásiť živnosť v roku 2024?

Živnosť môžete v roku 2024 ohlásiť buď fyzicky, priamo na živnostenskom úrade, alebo elektronicky, pričom druhá možnosť je praktickejšia a rýchlejšia. Všetky potrebné informácie uvádzate do formulárov na webovej stránke ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk. Pamätajte však, že na podpísanie dokumentov budete potrebovať kvalifikovaný elektronický podpis.

V prípade, že by vo formulároch chýbali nejaké údaje alebo by boli nesprávne vyplnené, živnostenský úrad vás bude kontaktovať.

Keď je všetko v poriadku, úrad vydá živnostenské oprávnenie do troch pracovných dní. Podnikať však môžete už odo dňa ohlásenia živnosti.

Zmeny v poplatkoch za založenie živnosti

Najvýznamnejšia zmena, ktorá sa týka živností v roku 2024, je zvýšenie poplatkov za ich založenie.

Aktuálne poplatky sú nasledovné:

  • Voľné živnosti – 5 eur, prípadne 0 eur, ak ich vybavujete elektronicky.
  • Remeselné a viazané živnosti – 15 eur, prípadne 7,50 eur, ak ich vybavujete elektronicky.

Od 1. apríla 2024 sa poplatky zmenia nasledovne:

  • Voľné živnosti – 7 eur, prípadne 0 eur, ak ich vybavujete elektronicky.
  • Remeselné a viazané živnosti – 22 eur, prípadne 11 eur, ak ich vybavujete elektronicky.

Pre lepší prehľad sú jednotlivé poplatky uvedené aj v tabuľke nižšie.

Druh živnosti

Poplatok pri klasickom vybavení do 1. apríla 2024

Poplatok pri elektronickom vybavení do 1. apríla 2024

Poplatok pri klasickom vybavení od 1. apríla 2024

Poplatok pri elektronickom vybavení od 1. apríla 2024

Voľné živnosti

5 eur

0 eur

7 eur

0 eur

Remeselné živnosti

15 eur

7,50 eur

22 eur

11 eur

Viazané živnosti

15 eur

7,50 eur

22 eur

11 eur

Anketa

Plánujete v roku 2024 zakladať živnosť?

Často kladené otázky

  • Rozdiely medzi voľnými, remeselnými a viazanými živnosťami sú definované podľa zákona o živnostenskom podnikaní. Voľné živnosti môže vykonávať každý bez potreby dokladovať odbornú spôsobilosť, a zahŕňajú široké spektrum činností. Remeselné živnosti vyžadujú odbornú kvalifikáciu, ako je vyučenie v danej oblasti, a sú zamerané na remeselné práce. Viazané živnosti sú špecifické tým, že vyžadujú špeciálne povolenia alebo vzdělání, a obsahujú činnosti, ktoré môžu mať významný vplyv na zdravie alebo bezpečnosť. Pre podnikateľov je dôležité správne si vybrať typ živnosti, ktorý zodpovedá ich kvalifikácii a podnikateľským zámerom.

  • Ak plánujete v roku 2024 ohlásiť živnosť, môžete tak urobiť elektronicky cez portál verejnej správy alebo osobne na príslušnom živnostenskom úrade vo vašom okrese. Pri registrácii je potrebné vyplniť potrebné formuláre a predložiť doklady, ako je občiansky preukaz a doklad o odbornej spôsobilosti. Existujú rôzne formy živností, od voľnej cez remeselnú až po viazanú, preto je dôležité pred registráciou zvážiť, ktorá forma najlepšie vyhovuje vašim potrebám a kvalifikácii.

Alternatíva k sporiacim účtom s výnosom 3 % ročne.

CHCEM INVESTOVAŤ

Zhodnocujte atraktívne svoje eurá. Obchodovanie na dennej báze, bezpečie investícií a ľahký prístup k finančným prostriedkom.

Daňové priznanie online

Porovnajte si ponuky, vyberte tú najvýhodnejšiu a ušetrite.

Ušetrite na hypotéke a životnom poistení alebo s nami sporte a zarobte viac. Nechajte si od nás porovnať ponuky a vyberte si tú najvhodnejšiu pre vás.

Páčil sa vám článok?

0
ÁnoNie
Vstúpiť do diskusie
V diskusii je celkom 0 komentárov

Toto ste už čítali?

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

16. 2. 2024 | Marek Mittaš

Príspevok na podnikanie v roku 2024. Kde ho získať a aké sú podmienky?

Začiatky podnikania sú spojené s viacerými poplatkami a ďalšími nákladmi, ktoré môžu komplikovať rozbeh nejedného nového podnikateľa. Dobrou správou však je, že štát poskytuje takzvaný... celý článok

Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

12. 2. 2024 | Barbora Magočová

Zápis s.r.o. do obchodného registra: Táto novinka vás prekvapí

Možno ste nevedeli, ale od 1. novembra 2023 vykonávajú zápis s.r.o. do obchodného registra okrem súdov aj notári. Bude však návšteva notárskeho úradu znamenať aj menej administratívy... celý článok

Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

29. 1. 2024 | Barbora Magočová

Skryté riziká v zmluvách o digitálnom plnení, ktoré by ste mali poznať!

V roku 2024 by mali obchodníkom predávajúcim tovar s digitálnymi prvkami pribudnúť nové povinnosti. Ich zakotvenie od nás vyžaduje Európska únia. Parlament by ich mal prijať formou... celý článok

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

24. 1. 2024 | Barbora Magočová

6 otázok a odpovedí ohľadom výkonu funkcie konateľa s.r.o. v roku 2024

Konateľ je v spoločnosti s ručením obmedzeným kľúčovou osobou. Okrem toho, že zo zákona rozhoduje o obchodnom vedení spoločnosti, ide zároveň o funkcionára, ktorý za s.r.o. koná voči... celý článok

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

27. 12. 2023 | Marek Mittaš

Kateřina Porubská: Rodina aj podnikanie sa dajú krásne skĺbiť. Recept je jednoduchý

Mladosť, intelekt, sympatické vystupovanie, no aj ťah na bránu, výborné manažérske zdatnosti a vysoké ambície. To všetko sa spája v Kateřine Porubskej, riaditeľke Simplea pointu v Liptovskom... celý článok