NN (L) International Central European Equity (CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním najmä do diverzifikovaného portfólia akcií, ktoré sú kótované a s ktorými sa obchoduje na regulovaných stredoeurópskych burzách. Fond investuje na burzách cenných papierov v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku a v menšej miere v Rakúsku, Grécku, na Slovensku, v Bulharsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Chorvátsku a Slovinsku. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na stredoeurópskych trhoch, pričom sa monitorujú limity odchýlok týkajúce sa akcií a štátov vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Varšavy (WIG30) TR 45 %, Prahy (PX) TR 35 %, Budapešti (BUX) TR 10 % a Bukurešti (BET) TR 10 %. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie benchmarku je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti fondu a jeho benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0082087353

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia27. 10. 1997
Aktuálna cena PL3 507,83 Kč (17. 5. 2022)
Majetok fondu990 057 365 Kč (17. 5. 2022)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,47000 %
Poplatok za správu2,00%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita16,9 %
Najlepší mesiac28,3 %
Najhorší mesiac-40,6 %
Najlepší rok92,7 %
Najhorší rok-60,0 %

Graf NN (L) International Central European Equity (CZK), ISIN LU0082087353

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-9,2 %
Tri mesiace-17,5 %
Šesť mesiacov-18,2 %
Od začiatku roka-17,2 %
Rok-5,6 %
Dva roky15,2 % / 7,3 % (p.a.)
Tri roky-0,1 % / 0,0 % (p.a.)
Päť rokov-2,7 % / -0,6 % (p.a.)
Od založenia246,1 %

Ročná výkonnosť

2018-7,2 %
201718,4 %
20166,2 %
20151,9 %
2014-0,8 %
20137,3 %
201214,8 %
2011-23,6 %
20108,5 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Evropa (rozvíjející se státy) 77,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 16,74 %
Spojené kráľovstvo 5,99 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,75 %
Energetika9,40 %
Finanční služby50,74 %
Necyklické zboží4,41 %
Nemovitosti0,00 %
Průmysl2,09 %
Služby12,08 %
Technologie6,91 %
Základní suroviny3,45 %
Zdravotnictví3,16 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register