NN (L) International Czech Bond (CZK) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom tohto fondu je dosahovať dlhodobý rast kapitálu investovaním primárne do diverzifikovaného portfólia dlhopisov denominovaných v českých korunách. Zahŕňa dlhopisy emitované českou vládou, samosprávami a spoločnosťami, ako aj emisie českých dcérskych spoločností medzinárodných spoločností. Na investovanie do dlhopisov s atraktívnou úrokovou sadzbou, o ktorých si myslíme, že majú relatívne nízke riziko neplnenia a sú kótované na oficiálnej burze cenných papierov alebo inom regulovanom trhu, používame údaje zo základného aj kvantitatívneho prieskumu. Fond využíva aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie emisie a sektory, pričom zohľadňujeme náš pohľad na vývoj úrokových sadzieb, naše prognózy týkajúce sa rôznych štátov a náš pohľad na trhy s fixným príjmom vo všeobecnosti a zároveň zachovávame limity odchýlok v durácii vo vzťahu k benchmarku. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch Czech Governments Index (100 %). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do dlhopisov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0082087437

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia27. 10. 1997
Aktuálna cena PL2 539,13 Kč (21. 6. 2024)
Majetok fondu1 591 165 348 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,30 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko2
Volatilita6,3 %
Najlepší mesiac7,4 %
Najhorší mesiac-6,0 %
Najlepší rok35,5 %
Najhorší rok-20,0 %

Graf NN (L) International Czech Bond (CZK), ISIN LU0082087437

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,3 %
Tri mesiace-1,0 %
Šesť mesiacov-0,4 %
Od začiatku roka-0,9 %
Rok5,2 %
Dva roky14,8 % / 7,1 % (p.a.)
Tri roky-7,5 % / -2,6 % (p.a.)
Päť rokov-7,3 % / -1,5 % (p.a.)
Od založenia153,6 %

Ročná výkonnosť

2018-1,8 %
2017-6,2 %
20160,2 %
20150,5 %
20148,2 %
2013-1,9 %
201210,8 %
20112,5 %
20103,5 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Evropa (rozvíjející se státy) 13,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 2,46 %
Severná Amerika 84,62 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy3,53 %
Ostatní14,68 %
Peníze a ekvivalenty3,00 %
Vládní dluhopisy78,78 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky