Allianz Global Artificial Intelligence hedged(EUR) – Allianz Global Investors / Podielové fondy

Popis

Min. 70% majetku podfondu je investovaných do akcií, ako je opísané v investičnom cieli. Max. 30% majetku podfondu je možné investovať do iných akcií iných ako tie, ktoré sú opísané v investičnom cieli. Aktíva podfondu možno úplne investovať do rozvíjajúcich sa trhov. Max. 15% majetku podfondu je možné uložiť priamo do vkladov alebo investovať do nástrojov peňažného trhu alebo (až 10% majetku podfondu) do fondov peňažného trhu. Všetky dlhopisy a nástroje peňažného trhu musia mať aspoň b- alebo porovnateľné hodnotenie od uznanej ratingovej agentúry v čase získania ratingu. Podfond je klasifikovaný ako "majetkový fond" podľa nemeckého investičného zákona (Gita). Investovanie do základnej meny fondu (USD) bude vo veľkej miere zabezpečená proti referenčnej mene akcií akcií (EUR), čo znižuje potenciálne riziká a znižuje potenciálne zisky z výmenných kurzov.

Základné údaje

ISIN

LU1548497772

MenaEUR
SprávcaAllianz Global Investors
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia31. 3. 2017
Aktuálna cena PL162,13 Eur (31. 1. 2023)
Majetok fondunie je k dispozícii
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,10 %
Poplatok za správu1,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko7
Volatilita35,2 %
Najlepší mesiac25,0 %
Najhorší mesiac-23,2 %
Najlepší rok119,9 %
Najhorší rok-52,4 %

Graf Allianz Global Artificial Intelligence hedged(EUR), ISIN LU1548497772

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac10,6 %
Tri mesiace-1,9 %
Šesť mesiacov-13,2 %
Od začiatku roka10,6 %
Rok-28,7 %
Dva roky-41,6 % / -23,6 % (p.a.)
Od založenia22,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,34 %
Asie (rozvíjející se státy) 1,62 %
Asie (rozvinuté státy) 0,78 %
Európa (rozvinuté štáty) 3,78 %
Japonsko 0,64 %
Severná Amerika 91,84 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,43 %
Energetika2,26 %
Finanční služby1,82 %
Komunikace8,27 %
Nemovitosti0,13 %
Průmysl5,46 %
Služby0,02 %
Technologie62,52 %
Základní suroviny2,81 %
Zdravotnictví7,29 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky