NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond investuje do spoločností informačných technológií ako sú spoločnosti poskytujúce technologický software a služby a spoločnosti poskytujúce technologický hardware a vybavenie. Portfólio je diverzifikované naprieč rôznymi krajinami. Našim cieľom je zvyšovať hodnotu fondu systematickým prístupom typu z hora dole pri výbere akcií. Tento prístup zahŕňa ako fundamentálne, tak aj behaviorálne zdroje alfy. Bez zaistenia sa snažíme prekonať výkonnosť porovnávacieho indexu MSCI 10/40 Information Technology (čistý výnos). Pre túto konkrétnu zaistenú triedu akcií neexistuje referenčný index, nakoľko používame stratégiu menového zaistenia. Základnou menou podielového fondu je americký dolár (USD) a podielový fond môže mať expozíciu voči iným menám než USD. Zaistením tejto triedy akcií usilujeme o výmenu základnej meny podielového fondu (USD) na základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je EURO. Expozícia voči iným menám než EURO v tomto podielovom fonde u tejto triedy akcií ostáva. Zaistenie menového rizika vychádza z vytvorenia zápornej pozície v inej mene. Akcie fondu môžete predávať každý (pracovný) deň, kedy sa vypočítava ich aktuálna hodnota. Cieľom fondu nie je výplata dividend. Všetky zisky ďalej investujeme.

Základné údaje

ISIN

LU2033393641

MenaCZK
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia6. 9. 1993
Aktuálna cena PL7 095,79 Kč (29. 9. 2023)
Majetok fondu98 131 177 Kč (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,32 %
Poplatok za správu2,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita277,7 %
Najlepší mesiac2 680,4 %
Najhorší mesiac-96,6 %
Najlepší rok49,5 %
Najhorší rok-97,0 %

Graf NN (L) Smart Connectivity - X Cap CZK (hedged i), ISIN LU2033393641

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-5,4 %
Tri mesiace-9,9 %
Šesť mesiacov-3,9 %
Od začiatku roka-95,4 %
Rok-95,5 %
Dva roky-96,5 % / -81,3 % (p.a.)
Tri roky-95,5 % / -64,3 % (p.a.)
Od založenia-95,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,43 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,49 %
Asie (rozvinuté státy) 4,12 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,91 %
Japonsko 4,27 %
Latinská Amerika 1,22 %
Severná Amerika 56,66 %
Spojené kráľovstvo 11,31 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,04 %
Finanční služby8,24 %
Komunikace5,14 %
Necyklické zboží7,83 %
Průmysl17,74 %
Služby4,06 %
Technologie18,71 %
Základní suroviny4,39 %
Zdravotnictví26,86 %

Výpočet čistej mzdy 2023

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky