AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - AHK – Amundi CR AM / Podielové fondy

Popis

Cieľom tohto podfondu bude prekonať medziročný kompozitný ukazovateľ EONIA, ktorý predstavuje miery na peňažnom trhu v eurozóne, 5% po odpočítaní nepretržitých poplatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa zavedie, po makroekonomickej analýze a monitorovaní tried aktív, riadiaci tím podfondu flexibilný manažment založený na viere, snažiť sa neustále optimalizovať pomer rizika a návratu. Prideľovanie aktív je založené na projekcii tímu rôznych trhov a úrovní rizika, ktorú predstavuje každá trieda aktív. Prostredníctvom diverzifikovaného a rýchleho riadenia je prispôsobené na trhové pohyby a hľadá trvalo udržateľný výkon. Toto rozdelenie prebieha aktívnym výberom všetkých typov aktív, ako sú vklady, nástroje peňažného trhu a produkty, ktoré vytvárajú vystavenie mien, s využitím všetkých tried emitenta z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Citlivosť dlhopisu a peňažného trhu je v rámci -2 až +10. Podfond môže obchodovať vo všetkých geografických oblastiach a robiť investičné rozhodnutia vo všetkých veľkostiach kapitalizácie. Podfond môže dočasne kúpiť a predávať cenné papiere. Finančné deriváty môžu byť použité na zabezpečenie a / alebo angažovanosti a / alebo arbitráži a / alebo na vytvorenie nadmerného zákazky a investičného manažéra môžu tiež použiť úverové deriváty a swapy všetkých výnosov. Čisté výnosy podfondu je automaticky rozdelené a jeho čisté realizované kapitálové zisky sú automaticky reinvestované alebo distribuované podľa určenia správcovskej spoločnosti. Pre kapitalizačné akcie, existuje automatické zadržanie a reinvestovanie čistých ziskov z investícií podľa podfondu, zatiaľ čo podiely dividend platia každý rok dividend v septembri.

Základné údaje

ISIN

LU1327398548

MenaCZK
SprávcaAmundi Czech Republic Asset Management
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia25. 11. 2015
Aktuálna cena PL3 089,04 Kč (21. 6. 2024)
Majetok fondu167 594 Kč (20. 6. 2024)
Mesačná správazde

Poplatky a ďalšie údaje

Minimálna investícia5 000 CZK

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita11,3 %
Najlepší mesiac12,9 %
Najhorší mesiac-23,3 %
Najlepší rok36,9 %
Najhorší rok-14,5 %

Graf AMUNDI FUNDS GLOBAL PERSPECTIVES - AHK, ISIN LU1327398548

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,1 %
Tri mesiace2,3 %
Šesť mesiacov6,3 %
Od začiatku roka5,5 %
Rok10,6 %
Dva roky17,8 % / 8,5 % (p.a.)
Tri roky8,8 % / 2,9 % (p.a.)
Päť rokov25,3 % / 4,6 % (p.a.)
Od založenia31,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,20 %
Asie (rozvíjející se státy) 7,12 %
Asie (rozvinuté státy) 10,35 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 11,69 %
Japonsko 3,11 %
Latinská Amerika 2,55 %
Severná Amerika 61,07 %
Spojené kráľovstvo 2,77 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,93 %
Energetika0,32 %
Finanční služby14,78 %
Komunikace7,84 %
Necyklické zboží5,72 %
Nemovitosti3,95 %
Průmysl14,04 %
Služby3,97 %
Technologie27,53 %
Základní suroviny2,49 %
Zdravotnictví9,44 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky