KBPB Conservative Strategy – Amundi Czech Republic / Podielové fondy

Popis

Investičný cieľ fondu je najvyššie posúdenie majetku vo fonde v dlhodobom investičnom horizonte investovaním najmä do dlhopisov a akcií obchodovaných na trhoch OECD. & NBP; Jednotlivé aktíva v majetku fondu môžu byť distribuované takto: i) akcie a podobné cenné papiere a cenné papiere iných fondov kolektívneho investovania, ktorých majetok sú investované najmä do akcií, môže tvoriť maximálne 30% kapitálu fondu fondu; ii) dlhové cenné papiere a cenné papiere iných kolektívnych investičných fondov, ktorých majetok sú investované predovšetkým do nástrojov dlhopisov alebo nástrojov peňažného trhu, a portfóliá dlhopisov spoločných portfólií kolektívneho investovania môžu tvoriť maximálne 100% fondu fondu; iii) nástroje peňažného trhu a vklady pre banky v českej alebo cudzej mene tvoria maximálne 20% fondu fondu; iv) deriváty (pozitívna reálna hodnota) maximálne 20% fondu fondu fondu (v) Ostatné aktíva potom maximálne 20% kapitálu fondu fondu. Investície v cudzej mene sa zvyčajne poskytujú proti menovému riziku, celková otvorená menová pozícia fondu nesmie prekročiť 25% majetku fondu. & Nbsp; Príjem aktív fondu sa stáva súčasťou majetku fondu a sú reinvestované. Prostredníctvom distribútora môže investor požiadať investičnú spoločnosť, aby si kúpila svoje jednotky. Za podmienok sa vykúpia za podmienok podľa štatútu, každý pracovný deň, pokiaľ nevyplatenie nebude pozastavené za mimoriadnych okolností. Fond je vhodný pre investorov so spoločnými skúsenosťami s fondmi kolektívneho investovania, ktorí sa snažia aktívne spravované portfólio majetku a investície do dlhopisov a berúc do úvahy zameranie fondu, sú ochotní prijať vyššie výkyvy aktuálnej hodnoty jednotkového osvedčenia. Investičný horizont fondu je 4 alebo viac.

Základné údaje

ISIN

CZ0008475571

MenaCZK
SprávcaAmundi Czech Republic, investiční společnost
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia15. 6. 2018
Aktuálna cena PL1,1945 Kč (20. 6. 2024)
Majetok fondu394 387 221 Kč (20. 6. 2024)
Mesačná správazde
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

Minimálna investícia5 000 CZK
Vstupný poplatok5,00%
Poplatok za správu0,95%

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko2
Volatilita5,2 %
Najlepší mesiac5,8 %
Najhorší mesiac-8,1 %
Najlepší rok11,2 %
Najhorší rok-7,4 %

Graf KBPB Conservative Strategy, ISIN CZ0008475571

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace1,2 %
Šesť mesiacov3,5 %
Od začiatku roka3,3 %
Rok8,5 %
Dva roky18,0 % / 8,6 % (p.a.)
Tri roky11,3 % / 3,6 % (p.a.)
Päť rokov17,6 % / 3,3 % (p.a.)
Od založenia20,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Česká republika 58,14 %
Francie 22,59 %
Lucembursko 9,60 %
Německo 2,87 %
Spojené kráľovstvo 6,80 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Finanční služby64,14 %
Jiné0,67 %
Vládní dluhopisy35,20 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky