Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond sa usiluje o zvýšenie hodnoty svojich aktív oceňovaním výnosnosti na 2 osiach (príjem a/alebo dividenda v dôsledku investícií a zhodnotenie kapitálu v dôsledku zmien trhových cien) počas strednodobého obdobia investovaním primárne do dlhopisov denominovaných v eurách za udržania durácie na nízkej úrovni. Štruktúrované dlhopisy investičného stupňa môžu predstavovať až 20 % aktív. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je ICE BofAML EMU Corporate 1-3 Years (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0099625146

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia12. 11. 1999
Aktuálna cena PL114,71 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu661 274 979 Eur (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,27 %
Poplatok za správu0,90 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita2,9 %
Najlepší mesiac9,7 %
Najhorší mesiac-14,7 %
Najlepší rok35,6 %
Najhorší rok-37,2 %

Graf Parvest Flexible Bond Europe Corporate EUR, ISIN LU0099625146

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,5 %
Tri mesiace-6,9 %
Šesť mesiacov-10,1 %
Od začiatku roka-10,0 %
Rok-10,7 %
Dva roky-6,6 % / -3,4 % (p.a.)
Tri roky-10,1 % / -3,5 % (p.a.)
Päť rokov-9,8 % / -2,0 % (p.a.)
Od založenia-32,8 %

Ročná výkonnosť

2018-2,1 %
20170,7 %
20162,7 %
2015-0,6 %
20142,9 %
20132,9 %
20126,7 %
2011-2,5 %
20108,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy56,46 %
Ostatní9,36 %
Peníze a ekvivalenty30,19 %
Vládní dluhopisy3,95 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce