Templeton Latin America Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Latin America Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Latinskej Amerike; majetkových a dlhových cenných papierov emitovaných vládami a spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom v ktorejkoľvek krajine Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EM Latin America Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0128526570

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL58,4900 USD (17. 6. 2024)
Majetok fondu981 010 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,26 %
Poplatok za správu1,90 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita30,4 %
Najlepší mesiac32,8 %
Najhorší mesiac-49,9 %
Najlepší rok139,3 %
Najhorší rok-61,0 %

Graf Templeton Latin America Fund A(acc)USD, ISIN LU0128526570

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-14,1 %
Tri mesiace-15,5 %
Šesť mesiacov-15,8 %
Od začiatku roka-18,9 %
Rok-12,2 %
Dva roky9,2 % / 4,5 % (p.a.)
Tri roky-10,7 % / -3,7 % (p.a.)
Päť rokov-7,9 % / -1,6 % (p.a.)
Od založenia314,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 1,14 %
Latinská Amerika 98,86 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží1,55 %
Energetika12,41 %
Finanční služby24,72 %
Necyklické zboží18,87 %
Průmysl12,06 %
Služby7,09 %
Technologie3,65 %
Základní suroviny18,58 %
Zdravotnictví1,06 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky