Parvest Diversified Dynamic EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond je aktívne spravovaný bez odkazu na index. Fond patrí do kategórie fondov fondov. Cieľom je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte zavedením flexibilnej a diverzifikovanej stratégie alokácie do všetkých typov tried aktív, prostredníctvom fondov alebo priamych investícií do rôznych typov prevoditeľných cenných papierov a/alebo v hotovosti a tiež do finančných derivátových nástrojov. Cieľová ročná volatilita je 7,5%. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0089291651

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia2. 5. 1997
Aktuálna cena PL241,08 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu1 681 295 130 Eur (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,79 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,10 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita7,4 %
Najlepší mesiac7,4 %
Najhorší mesiac-16,8 %
Najlepší rok22,1 %
Najhorší rok-23,3 %

Graf Parvest Diversified Dynamic EUR, ISIN LU0089291651

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,8 %
Tri mesiace-8,5 %
Šesť mesiacov-13,9 %
Od začiatku roka-14,1 %
Rok-13,0 %
Dva roky-4,9 % / -2,5 % (p.a.)
Tri roky-8,7 % / -3,0 % (p.a.)
Päť rokov-1,1 % / -0,2 % (p.a.)
Od založenia58,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,37 %
Asie (rozvíjející se státy) 13,27 %
Asie (rozvinuté státy) 3,47 %
Európa (rozvinuté štáty) 36,25 %
Japonsko 10,51 %
Latinská Amerika 0,98 %
Severná Amerika 27,58 %
Spojené kráľovstvo 6,42 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,80 %
Energetika1,57 %
Finanční služby14,74 %
Komunikace5,52 %
Necyklické zboží7,83 %
Nemovitosti16,03 %
Průmysl11,13 %
Služby2,63 %
Technologie13,53 %
Základní suroviny5,91 %
Zdravotnictví10,31 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce