Templeton Euroland Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Euroland Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti so sídlom alebo významnou obchodnou činnosťou v krajinách, ktoré prijali za svoju národnú menu euro (t. j. v krajinách Európskej menovej únie) Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania; štruktúrovaných produktov (ako napr. dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere). Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Fond investuje najmenej 75 % celkových aktív do majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami s hlavným sídlom v Európskej únii. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI EMU Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0093666013

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia8. 1. 1999
Aktuálna cena PL20,3300 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu651 090 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,86 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,7 %
Najlepší mesiac16,6 %
Najhorší mesiac-37,2 %
Najlepší rok61,1 %
Najhorší rok-50,3 %

Graf Templeton Euroland Fund A(acc)EUR, ISIN LU0093666013

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-7,8 %
Tri mesiace-6,8 %
Šesť mesiacov-16,0 %
Od začiatku roka-14,0 %
Rok-13,9 %
Dva roky-1,4 % / -0,7 % (p.a.)
Tri roky-10,8 % / -3,7 % (p.a.)
Päť rokov-15,2 % / -3,2 % (p.a.)
Od založenia103,3 %

Ročná výkonnosť

2018-16,7 %
20178,5 %
20169,3 %
201516,7 %
2014-4,2 %
201330,4 %
201222,8 %
2011-9,1 %
20101,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 1,79 %
Európa (rozvinuté štáty) 85,16 %
Severná Amerika 2,89 %
Spojené kráľovstvo 10,16 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží12,84 %
Energetika13,80 %
Finanční služby5,46 %
Komunikace7,67 %
Necyklické zboží9,54 %
Průmysl25,44 %
Služby0,72 %
Technologie13,30 %
Základní suroviny7,30 %
Zdravotnictví3,92 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce