Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton European Small-Mid Cap Fund („fond“) je zhodnotenie svojich investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných malými a strednými spoločnosťami (s trhovou kapitalizáciou v rozmedzí od 100 mil. € do 8 mld. eur), ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Investičný tím na základe hĺbkového prieskumu vytvára koncentrované portfólio cenných papierov, ktoré má zmierniť riziká a zároveň generovať atraktívne výnosy v priebehu času. Percento investované do rôznych odvetví sa v priebehu času mení podľa toho, ktoré odvetvia ponúkajú najlepšie príležitosti. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0138075311

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia3. 12. 2001
Aktuálna cena PL32,8700 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu650 460 000 Eur (31. 12. 2014)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,89 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita21,6 %
Najlepší mesiac19,8 %
Najhorší mesiac-45,2 %
Najlepší rok73,9 %
Najhorší rok-45,8 %

Graf Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR, ISIN LU0138075311

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-8,5 %
Tri mesiace-9,5 %
Šesť mesiacov-17,0 %
Od začiatku roka-15,0 %
Rok-13,9 %
Dva roky16,9 % / 8,1 % (p.a.)
Tri roky-11,7 % / -4,1 % (p.a.)
Päť rokov-15,2 % / -3,2 % (p.a.)
Od založenia228,7 %

Ročná výkonnosť

2018-20,4 %
201721,4 %
2016-8,2 %
201523,3 %
2014-4,5 %
201336,1 %
201230,5 %
2011-17,6 %
201020,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Evropa (rozvíjející se státy) 3,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 57,96 %
Spojené kráľovstvo 38,77 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží17,50 %
Energetika4,70 %
Finanční služby5,30 %
Komunikace6,29 %
Necyklické zboží2,36 %
Nemovitosti4,55 %
Průmysl39,96 %
Technologie8,75 %
Zdravotnictví10,59 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce