Franklin European Growth Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton European Opportunities Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v európskych krajinách. Investičný tím sa zameriava na vysokokvalitné a finančne silné spoločnosti, ktoré sú atraktívne oceňované a ktoré majú podľa neho potenciál na udržateľný rast a poskytnú najlepšie možnosti zhodnotenia v dlhodobom horizonte s najmenším rizikom trvalej straty kapitálu. Podiel investícií do rôznych odvetví sa bude v priebehu času meniť podľa toho, ktoré odvetvia budú ponúkať najlepšie príležitosti. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Europe Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0122612848

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia29. 12. 2000
Aktuálna cena PL13,4100 Eur (4. 7. 2022)
Majetok fondu338 810 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,85 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,0 %
Najlepší mesiac23,0 %
Najhorší mesiac-37,0 %
Najlepší rok65,6 %
Najhorší rok-51,3 %

Graf Franklin European Growth Fund A(acc)EUR, ISIN LU0122612848

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-3,9 %
Tri mesiace-7,8 %
Šesť mesiacov-9,9 %
Od začiatku roka-9,0 %
Rok-7,8 %
Dva roky11,1 % / 5,4 % (p.a.)
Tri roky-14,1 % / -4,9 % (p.a.)
Päť rokov-18,3 % / -4,0 % (p.a.)
Od založenia34,1 %

Ročná výkonnosť

2018-16,9 %
20177,2 %
20164,1 %
20156,7 %
2014-2,6 %
201324,6 %
201225,1 %
2011-7,3 %
201020,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 42,75 %
Spojené kráľovstvo 57,25 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,87 %
Energetika6,42 %
Komunikace5,94 %
Necyklické zboží11,74 %
Nemovitosti3,41 %
Průmysl26,68 %
Služby3,59 %
Technologie19,01 %
Základní suroviny1,50 %
Zdravotnictví9,85 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce