Parvest Money Market Euro EUR – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond patrí do kategórie fondov peňažného trhu (ďalej len „FPT“) tak, ako ich stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (ďalej len „Nariadenie“). Fond sa usiluje o dosiahnutie čo najlepšieho výnosu v EUR v súlade s prevládajúcimi sadzbami peňažného trhu počas trojmesačného obdobia, pričom sa snaží o zaistenie zhody kapitálu s týmito sadzbami a udržiavanie vysokého stupňa likvidity a diverzifikácie. Trojmesačné obdobie zodpovedá odporúčanému investičnému horizontu pre tento podfond. Fond je štandardným FPT s variabilnou hodnotou čistých aktív tak, ako je vymedzené v Nariadení. Fond investuje v rámci limitov Nariadenia do diverzifikovaného portfólia nástrojov peňažného trhu denominovaných v EUR, do vkladov v úverových inštitúciách, dohôd o spätnom odkúpení a dohôd o reverznom spätnom odkúpení, podielov alebo akcií krátkodobých fondov peňažného trhu alebo iných štandardných fondov peňažného trhu a vedľajších likvidných aktív denominovaných v EUR. Finančné derivátové nástroje (napr. úrokové swapy) sa používajú len na účely zaistenia úrokovej sadzby fondu. Vplyv týchto finančných derivátových nástrojov sa zohľadní pri výpočte váženej priemernej splatnosti. Fond nie je garantovaný produkt. Neexistuje iná menová expozícia ako do EUR. Fond je aktívne spravovaný podľa indexu Cash Index EONIA (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori môžu odkupovať akcie denne (v dňoch, v ktorých sú v Luxembursku otvorené banky na obchodovanie).

Základné údaje

ISIN

LU0083138064

MenaEUR
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduFond peněžního trhu
Dátum založenia5. 2. 1991
Aktuálna cena PL204,69 Eur (19. 5. 2022)
Majetok fondu1 334 685 704 Eur (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,20 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu0,50 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko1
Volatilita0,0 %
Najlepší mesiac1,3 %
Najhorší mesiac-0,1 %
Najlepší rok10,8 %
Najhorší rok-0,7 %

Graf Parvest Money Market Euro EUR, ISIN LU0083138064

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,1 %
Tri mesiace-0,2 %
Šesť mesiacov-0,4 %
Od začiatku roka-0,3 %
Rok-0,7 %
Dva roky-1,1 % / -0,6 % (p.a.)
Tri roky-1,6 % / -0,5 % (p.a.)
Päť rokov-2,3 % / -0,5 % (p.a.)
Od založenia104,7 %

Ročná výkonnosť

2018-0,4 %
2017-0,3 %
2016-0,1 %
20150,0 %
20140,2 %
20130,0 %
20120,3 %
20110,7 %
20100,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie a Austrálie 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy20,77 %
Peníze a ekvivalenty78,61 %
Vládní dluhopisy0,62 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register