Parvest Money Market USD – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond patrí do kategórie fondov peňažného trhu (ďalej len „FPT“) tak, ako ich stanovuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (ďalej len „Nariadenie“). Fond sa usiluje o dosiahnutie čo najlepšieho výnosu v USD v súlade s prevládajúcimi sadzbami peňažného trhu počas trojmesačného obdobia, pričom sa snaží o zaistenie zhody kapitálu s týmito sadzbami a udržiavanie vysokého stupňa likvidity a diverzifikácie. Trojmesačné obdobie zodpovedá odporúčanému investičnému horizontu pre tento podfond. Fond je štandardným FPT s variabilnou hodnotou čistých aktív tak, ako je vymedzené v Nariadení. Fond investuje v rámci limitov Nariadenia do diverzifikovaného portfólia nástrojov peňažného trhu denominovaných v USD, do vkladov v úverových inštitúciách, dohôd o spätnom odkúpení a dohôd o reverznom spätnom odkúpení, podielov alebo akcií krátkodobých fondov peňažného trhu alebo iných štandardných fondov peňažného trhu a vedľajších likvidných aktív denominovaných v USD. Finančné derivátové nástroje (napr. úrokové swapy) sa používajú len na účely zaistenia úrokovej sadzby fondu. Vplyv týchto finančných derivátových nástrojov sa zohľadní pri výpočte váženej priemernej splatnosti. Fond nie je garantovaný produkt. Neexistuje iná menová expozícia ako do USD. Fond je aktívne spravovaný podľa indexu Cash Index USD LIBID 3 Months (RI). Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských a newyorských bánk).

Základné údaje

ISIN

LU0012186622

MenaUSD
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduFond peněžního trhu
Dátum založenia27. 3. 1990
Aktuálna cena PL219,23 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu493 819 374 USD (29. 12. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,14 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu0,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko1
Volatilita0,1 %
Najlepší mesiac0,9 %
Najhorší mesiac-0,3 %
Najlepší rok7,4 %
Najhorší rok0,0 %

Graf Parvest Money Market USD, ISIN LU0012186622

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,0 %
Tri mesiace0,1 %
Šesť mesiacov0,1 %
Od začiatku roka0,1 %
Rok0,1 %
Dva roky0,2 % / 0,1 % (p.a.)
Tri roky2,0 % / 0,7 % (p.a.)
Päť rokov6,0 % / 1,2 % (p.a.)
Od založenia119,2 %

Ročná výkonnosť

20182,1 %
20171,3 %
20160,6 %
20150,1 %
20140,1 %
20130,1 %
20120,1 %
20110,1 %
20100,2 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Peníze a ekvivalenty85,10 %
Vládní dluhopisy14,90 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register