Templeton BRIC Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton BRIC Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Brazílii, Rusku, Indii alebo Číne (vrátane Hongkongu a Taiwanu). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane akýchkoľvek iných rozvíjajúcich sa trhov. Investičný tím, ako jeden z priekopníkov priameho investovania na akciových trhoch Brazílie, Ruska, Indie a Číny, vyberie na základe hĺbkovej finančnej analýzy jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI BRIC Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0229945570

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia25. 10. 2005
Aktuálna cena PL18,9800 USD (20. 6. 2024)
Majetok fondu631 540 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,48 %
Poplatok za správu2,10 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita22,3 %
Najlepší mesiac30,8 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok130,9 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf Templeton BRIC Fund A(acc)USD, ISIN LU0229945570

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,3 %
Tri mesiace7,5 %
Šesť mesiacov11,5 %
Od začiatku roka8,3 %
Rok7,8 %
Dva roky11,7 % / 5,7 % (p.a.)
Tri roky-25,0 % / -9,1 % (p.a.)
Päť rokov2,2 % / 0,4 % (p.a.)
Od založenia89,8 %

Ročná výkonnosť

2018-14,8 %
201746,2 %
201614,1 %
2015-15,8 %
2014-7,8 %
2013-5,4 %
20127,0 %
2011-26,9 %
201011,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 61,91 %
Asie (rozvinuté státy) 19,21 %
Európa (rozvinuté štáty) 3,45 %
Latinská Amerika 13,44 %
Severná Amerika 1,99 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží17,13 %
Energetika4,53 %
Finanční služby25,36 %
Komunikace14,89 %
Necyklické zboží3,52 %
Nemovitosti0,64 %
Průmysl3,35 %
Technologie23,54 %
Základní suroviny4,81 %
Zdravotnictví2,24 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky