Franklin India Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin India Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond vykonáva aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v Indii. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: cenných papierov peňažného trhu Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberá jednotlivé cenné papiere, ktoré sú podľa neho atraktívne ocenené vzhľadom na vyhliadky ich rastu a môžu poskytnúť najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Investičný tím berie ohľad aj na hospodárske trendy, ktoré môžu mať vplyv na ceny cenných papierov alebo hodnoty mien. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI India Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0231203729

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia25. 10. 2005
Aktuálna cena PL46,9700 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu2 180 000 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,87 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita22,5 %
Najlepší mesiac31,7 %
Najhorší mesiac-43,2 %
Najlepší rok123,9 %
Najhorší rok-60,5 %

Graf Franklin India Fund A(acc)USD, ISIN LU0231203729

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-8,4 %
Tri mesiace-10,5 %
Šesť mesiacov-17,9 %
Od začiatku roka-13,7 %
Rok1,2 %
Dva roky70,2 % / 30,5 % (p.a.)
Tri roky30,9 % / 9,4 % (p.a.)
Päť rokov22,2 % / 4,1 % (p.a.)
Od založenia369,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 99,54 %
Severná Amerika 0,46 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží13,09 %
Energetika2,62 %
Finanční služby33,24 %
Komunikace1,85 %
Necyklické zboží11,01 %
Nemovitosti4,04 %
Průmysl8,10 %
Služby1,38 %
Technologie13,14 %
Základní suroviny7,39 %
Zdravotnictví4,15 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register