Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR – Amundi CR AM / Podielové fondy

Popis

Tento podfond sa snaží hodnotiť kapitál a príjmy investovaním predovšetkým do dlhov a nástrojov súvisiacich s dlhmi s nižšou ako investičným stupňom vládnych a firemných emitentov po celom svete. Najmenej 80% majetku podfondu bude bežne investovať do nástrojov súvisiacich s dlhom a dlhu s menej ako investičným stupňom a na prioritné akcie. Nástroje súvisiace s dlhom a dlhu, v ktorých môže podfond investovať, zahŕňajú cenné papiere súvisiace s hypotékami, cenné papiere zabezpečené aktívami a konvertibilnými dlhopismi.

Základné údaje

ISIN

LU0190649722

MenaEUR
SprávcaAmundi Czech Republic Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia18. 6. 2004
Dátum zrušenia6. 6. 2019
Aktuálna cena PL112,73 Eur (6. 6. 2019)
Majetok fondu262 112 016 Eur (6. 6. 2019)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,54 %
Vstupný poplatok0 %
Poplatok za správu1,2 %
Výstupný poplatok0 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita8,2 %
Najlepší mesiac14,6 %
Najhorší mesiac-19,0 %
Najlepší rok65,2 %
Najhorší rok-35,7 %

Graf Amundi Funds II - Pioneer Global High Yield EUR, ISIN LU0190649722

Nastaviť parametre pravidelné investície