Parvest Equity Latin America USD – BNP Paribas Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami z Latinskej Ameriky a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách. Fond je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI EM Latin America 10/40 (NR). Vzhľadom na aktívny prístup investičného správcu je výkonnostným cieľom podfondu prekonať referenčnú hodnotu. Investičná filozofia je založená na dlhodobom prístupe zdola nahor, ktorý berie do úvahy finančnú štruktúru spoločností s vysokým rastom zisku, dobrou ziskovosťou, kvalitou manažmentu, udržateľným rastom atď. Výberový prístup je založený na hodnotení kritických faktorov, ako sú násobky ocenenia, rast zisku a peňažné toky. Okrem toho sa na identifikáciu spoločností pôsobiacich v odvetviach/krajinách so silnými dlhodobými makroekonomickými základmi používa segmentačný prístup zhora nadol. Príležitosti sa hľadajú v celom svete investícií Latinskej Ameriky, či už v rámci indexu alebo mimo neho, bez osobitných obmedzení okrem likvidity. Napriek tomu, ak to okolnosti trhu zdôvodnia a správca aktív sa s cieľom zachovať celkovú likviditu podfondu zameria na najviac obchodovateľné akcie, sa zloženie portfólia môže priblížiť zloženiu referenčnej hodnoty. Takéto okolnosti súvisia s neefektívnosťou rozvíjajúcich sa trhov, ako sú otázky likvidity a vážneho znehodnotenia devízových kurzov počas celosvetovej nestability, iracionálne špekulatívne útoky na rozvíjajúce sa trhy a volebné obdobia, v ktorých sú ceny poháňané skôr politickými správami než základnými informáciami. Investičný tím uplatňuje politiku udržateľného investovania spoločnosti BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT, ktorá pri investíciách fondu prihliada na kritériá v oblasti životného prostredia, sociálneho rozvoja a firemného riadenia (ESG). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk), pokiaľ nie je zatvorená burza cenných papierov v Sao Paule.

Základné údaje

ISIN

LU0075933415

MenaUSD
SprávcaBNP Paribas Asset Management
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia29. 9. 2000
Aktuálna cena PL497,38 USD (6. 6. 2024)
Majetok fondu80 908 373 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,225 %
Vstupný poplatok3,00 %
Poplatok za správu1,75 %
Výstupný poplatok0,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko7
Volatilita30,5 %
Najlepší mesiac32,9 %
Najhorší mesiac-50,5 %
Najlepší rok153,1 %
Najhorší rok-65,4 %

Graf Parvest Equity Latin America USD, ISIN LU0075933415

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-5,8 %
Tri mesiace-8,2 %
Šesť mesiacov-6,3 %
Od začiatku roka-12,6 %
Rok-3,9 %
Dva roky-3,7 % / -1,9 % (p.a.)
Tri roky-8,6 % / -3,0 % (p.a.)
Päť rokov-10,9 % / -2,3 % (p.a.)
Od založenia171,6 %

Ročná výkonnosť

2018-10,1 %
201717,7 %
201630,1 %
2015-33,7 %
2014-13,1 %
2013-15,7 %
201210,8 %
2011-22,5 %
201012,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Latinská Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,88 %
Energetika6,70 %
Finanční služby27,77 %
Komunikace5,76 %
Necyklické zboží12,78 %
Nemovitosti8,57 %
Průmysl10,60 %
Služby7,15 %
Technologie0,01 %
Základní suroviny11,67 %
Zdravotnictví1,12 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky