Franklin Technology Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Technology Fund („fond“) je zhodnotenie investícií v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných technologickými spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia kdekoľvek na svete. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov korporátnych emitentov. Spoločnosti, do ktorých fond investuje, môžu byť z rôznych odvetví, ako napríklad z odvetvia počítačov, hardvéru, telekomunikácií, elektroniky, médií a informačných služieb a z odvetvia presných meracích prístrojov, pri ktorých sa dá očakávať prospech z vývoja, pokroku a používania technológií, komunikačných služieb a vybavenia. Investičný tím posudzuje každú spoločnosť, pričom zvažuje také faktory, ako sú napríklad kvalita riadenia a vyhliadky na rast. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI World Information Technology Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0109392836

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia3. 4. 2000
Aktuálna cena PL30,1400 USD (23. 5. 2022)
Majetok fondu2 660 000 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,81 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita25,3 %
Najlepší mesiac46,9 %
Najhorší mesiac-31,3 %
Najlepší rok108,3 %
Najhorší rok-70,7 %

Graf Franklin Technology Fund A(acc)USD, ISIN LU0109392836

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-19,7 %
Tri mesiace-22,6 %
Šesť mesiacov-42,4 %
Od začiatku roka-37,5 %
Rok-23,8 %
Dva roky11,6 % / 5,6 % (p.a.)
Tri roky35,8 % / 10,7 % (p.a.)
Päť rokov102,2 % / 15,1 % (p.a.)
Od založenia197,7 %

Ročná výkonnosť

20181,4 %
201740,0 %
20167,0 %
20157,3 %
201413,8 %
201326,1 %
20129,7 %
2011-5,6 %
201021,9 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,99 %
Asie (rozvinuté státy) 1,69 %
Európa (rozvinuté štáty) 5,98 %
Latinská Amerika 0,32 %
Severná Amerika 90,83 %
Spojené kráľovstvo 0,19 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,04 %
Finanční služby6,29 %
Komunikace6,05 %
Nemovitosti3,04 %
Technologie73,52 %
Zdravotnictví1,05 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register