Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin Biotechnology Discovery Fund („fond“) je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných biotechnologickými spoločnosťami ľubovoľnej veľkosti, ktoré sídlia v USA a iných krajinách. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: kvalitnejších dlhových cenných papierov emitovaných korporátnymi emitentmi. Biotechnologická spoločnosť je spoločnosť, ktorá dosahuje najmenej 50 % svojich ziskov z činností, ako sú výskum, vývoj, výroba a distribúcia rôznych biotechnologických a biomedicínskych produktov, služieb a procesov, alebo sa venuje týmto činnostiam. Fond bude obvykle investovať viac v USA než v ktorejkoľvek inej krajine. Referenčnou hodnotou fondu je NASDAQ Biotechnology Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0109394709

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia3. 4. 2000
Aktuálna cena PL30,2000 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu1 840 000 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,82 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko7
Volatilita23,7 %
Najlepší mesiac42,6 %
Najhorší mesiac-27,8 %
Najlepší rok87,0 %
Najhorší rok-49,3 %

Graf Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD, ISIN LU0109394709

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-14,0 %
Tri mesiace-7,3 %
Šesť mesiacov-21,4 %
Od začiatku roka-18,9 %
Rok-25,7 %
Dva roky-19,2 % / -10,1 % (p.a.)
Tri roky1,3 % / 0,4 % (p.a.)
Päť rokov4,5 % / 0,9 % (p.a.)
Od založenia202,0 %

Ročná výkonnosť

2018-16,3 %
201716,9 %
2016-17,9 %
20154,9 %
201434,7 %
201364,3 %
201226,8 %
20119,6 %
201017,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 2,99 %
Európa (rozvinuté štáty) 1,07 %
Severná Amerika 93,05 %
Spojené kráľovstvo 2,89 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Základní suroviny0,23 %
Zdravotnictví99,77 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register