Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Growth (Euro) Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania; štruktúrovaných produktov (ako napr. dlhopisov viazaných na majetkové cenné papiere). Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené, a to na základe faktorov ako predpokladané dlhodobé výnosy a hodnota obchodných aktív. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI All Country World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0114760746

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia9. 8. 2000
Aktuálna cena PL18,3100 Eur (19. 5. 2022)
Majetok fondu7 150 000 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,84 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita14,8 %
Najlepší mesiac18,1 %
Najhorší mesiac-28,7 %
Najlepší rok57,4 %
Najhorší rok-43,7 %

Graf Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0114760746

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-5,0 %
Tri mesiace-3,2 %
Šesť mesiacov-5,8 %
Od začiatku roka-4,7 %
Rok-1,0 %
Dva roky19,8 % / 9,4 % (p.a.)
Tri roky10,3 % / 3,3 % (p.a.)
Päť rokov4,7 % / 0,9 % (p.a.)
Od založenia83,1 %

Ročná výkonnosť

2018-11,3 %
20171,8 %
201610,2 %
20152,9 %
201410,5 %
201324,2 %
201218,2 %
2011-3,6 %
201013,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 4,64 %
Európa (rozvinuté štáty) 17,97 %
Japonsko 10,27 %
Severná Amerika 54,37 %
Spojené kráľovstvo 12,74 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží15,81 %
Energetika5,96 %
Finanční služby6,94 %
Komunikace8,55 %
Necyklické zboží9,90 %
Průmysl9,47 %
Služby2,92 %
Technologie13,20 %
Základní suroviny6,08 %
Zdravotnictví21,16 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register