Templeton Global (Euro) Fund A(acc)EUR – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Climate Change Fund („fond“) je prispievať k zmierňovaniu zmeny klímy a jej adaptácii v zmysle Parížskej dohody a súčasne zhodnocovať investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu investovaním do spoločností v rámci všetkých sektorov z celého sveta, ktoré majú pozitívny vplyv na sociálny a environmentálny rozvoj a spadajú do týchto 3 kategórií: poskytovatelia riešení (viac ako 50 % čistých aktív fondu): spoločnosti, ktoré získavajú veľkú časť svojich príjmov z aktivít zameraných na znižovanie emisií uhlíka alebo zlepšovanie efektívnosti zdrojov.; prechodné spoločnosti: spoločnosti, ktoré vo svojom odvetví vynakladajú najväčšie úsilie v oblasti znižovania emisií alebo zdrojovej náročnosti.; odolné spoločnosti: spoločnosti, ktoré majú pomerne malú uhlíkovú stopu a zdrojovú náročnosť. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: jednotiek iných podielových fondov a fondov obchodovaných na burze (obmedzené na 10 % aktív); peňažných prostriedkov alebo cenných papierov peňažného trhu, konvertibilných alebo dlhových cenných papierov; derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a investovania Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy ESG vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere spoločností s priaznivými environmentálnymi, sociálnymi a správnymi vlastnosťami, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte.

Základné údaje

ISIN

LU0128520375

MenaEUR
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL29,5700 Eur (24. 5. 2022)
Majetok fondu604 400 000 Eur (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,83 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita15,3 %
Najlepší mesiac19,1 %
Najhorší mesiac-30,2 %
Najlepší rok70,1 %
Najhorší rok-46,6 %

Graf Templeton Global (Euro) Fund A(acc)EUR, ISIN LU0128520375

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,2 %
Tri mesiace-3,7 %
Šesť mesiacov-12,6 %
Od začiatku roka-9,5 %
Rok-3,7 %
Dva roky41,4 % / 18,9 % (p.a.)
Tri roky38,0 % / 11,3 % (p.a.)
Päť rokov33,6 % / 6,0 % (p.a.)
Od založenia105,1 %

Ročná výkonnosť

2018-13,4 %
20175,4 %
20167,1 %
20153,9 %
201410,4 %
201328,6 %
201217,7 %
2011-7,2 %
20108,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 6,35 %
Asie (rozvinuté státy) 10,65 %
Európa (rozvinuté štáty) 40,84 %
Japonsko 8,94 %
Severná Amerika 24,02 %
Spojené kráľovstvo 9,20 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží18,29 %
Finanční služby5,16 %
Komunikace5,16 %
Necyklické zboží2,90 %
Průmysl27,73 %
Služby10,71 %
Technologie14,29 %
Základní suroviny11,86 %
Zdravotnictví3,90 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register