Templeton Global Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: derivátov na účely zabezpečenia, efektívnej správy portfólia a investovania. Investičný tím na základe hĺbkovej analýzy vyberie jednotlivé majetkové cenné papiere, ktoré sú podľa neho podhodnotené a poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI All Country World Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0128525929

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL45,7200 USD (20. 6. 2024)
Majetok fondu1 030 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,83 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita19,3 %
Najlepší mesiac26,2 %
Najhorší mesiac-35,9 %
Najlepší rok78,1 %
Najhorší rok-54,5 %

Graf Templeton Global Fund A(acc)USD, ISIN LU0128525929

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-2,7 %
Tri mesiace1,1 %
Šesť mesiacov5,8 %
Od začiatku roka3,3 %
Rok8,7 %
Dva roky21,9 % / 10,4 % (p.a.)
Tri roky-2,5 % / -0,8 % (p.a.)
Päť rokov16,9 % / 3,2 % (p.a.)
Od založenia134,3 %

Ročná výkonnosť

2018-14,8 %
201716,7 %
20164,0 %
2015-5,4 %
2014-3,0 %
201333,7 %
201220,7 %
2011-11,3 %
20105,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 0,43 %
Asie (rozvinuté státy) 6,70 %
Európa (rozvinuté štáty) 23,67 %
Japonsko 4,54 %
Severná Amerika 52,23 %
Spojené kráľovstvo 12,43 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,41 %
Energetika2,55 %
Finanční služby8,19 %
Komunikace11,05 %
Necyklické zboží3,66 %
Průmysl15,86 %
Služby1,63 %
Technologie19,47 %
Základní suroviny10,13 %
Zdravotnictví20,06 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky