Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Emerging Markets Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov a cenných papierov súvisiacich s majetkom emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť na rozvíjajúcich sa trhoch. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: dlhových cenných papierov emitovaných vládami a spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť na rozvíjajúcich sa trhoch; majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine, ktorých výkonnosť súvisí s aktívami alebo menami rozvíjajúcich sa trhov Investičný tím využíva odborné znalosti z oblasti globálneho prieskumu zamerané na identifikáciu spoločností pôsobiacich na rozvíjajúcich sa trhoch, ktoré podľa jeho názoru iní investori prehliadajú a ktoré môžu ponúknuť príležitosť na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI Emerging Markets Index-NR. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0128522744

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL39,5700 USD (17. 5. 2022)
Majetok fondu815 690 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,00 %
Poplatok za správu1,15 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,3 %
Najlepší mesiac27,6 %
Najhorší mesiac-39,0 %
Najlepší rok101,9 %
Najhorší rok-61,1 %

Graf Templeton Emerging Markets Fund A(acc)USD, ISIN LU0128522744

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-5,7 %
Tri mesiace-20,0 %
Šesť mesiacov-23,6 %
Od začiatku roka-20,2 %
Rok-28,5 %
Dva roky10,7 % / 5,2 % (p.a.)
Tri roky2,2 % / 0,7 % (p.a.)
Päť rokov5,6 % / 1,1 % (p.a.)
Od založenia241,7 %

Ročná výkonnosť

2018-17,1 %
201738,0 %
201616,7 %
2015-19,7 %
2014-8,0 %
2013-1,2 %
201211,5 %
2011-15,9 %
201015,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,80 %
Asie (rozvíjející se státy) 41,02 %
Asie (rozvinuté státy) 39,88 %
Evropa (rozvíjející se státy) 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 1,93 %
Latinská Amerika 12,15 %
Severná Amerika 1,95 %
Spojené kráľovstvo 1,51 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,78 %
Energetika1,77 %
Finanční služby22,43 %
Komunikace12,29 %
Necyklické zboží3,01 %
Nemovitosti0,79 %
Průmysl0,60 %
Technologie36,12 %
Základní suroviny9,63 %
Zdravotnictví1,58 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register