Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Asian Growth Fund („fond“) je zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sa obchodujú na burzách ázijských krajín (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska); majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia alebo vyvíjajú významnú obchodnú činnosť v ázijských krajinách (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska). Fond môže v menšom rozsahu investovať do: majetkových alebo dlhových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sídlia v ktorejkoľvek krajine ázijského regiónu vrátane akýchkoľvek iných rozvíjajúcich sa trhov v ázijskom regióne majetkových cenných papierov spoločností so sídlom mimo ázijského regiónu, ktorých významná časť príjmov alebo ziskov však pochádza z ázijského regiónu. Investičný tím na základe hĺbkovej finančnej analýzy vyberie jednotlivé cenné papiere, ktoré podľa neho poskytnú najlepšie príležitosti na zhodnotenie v dlhodobom horizonte. Referenčnou hodnotou fondu je MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR - Linked. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0128522157

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 5. 2001
Aktuálna cena PL31,3000 USD (4. 10. 2022)
Majetok fondu3 180 000 000 USD (30. 11. 2018)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,19 %
Poplatok za správu1,35 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko6
Volatilita19,5 %
Najlepší mesiac28,5 %
Najhorší mesiac-41,5 %
Najlepší rok134,1 %
Najhorší rok-69,1 %

Graf Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD, ISIN LU0128522157

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-6,0 %
Tri mesiace-10,5 %
Šesť mesiacov-21,2 %
Od začiatku roka-27,3 %
Rok-27,9 %
Dva roky-22,5 % / -12,0 % (p.a.)
Tri roky-9,1 % / -3,1 % (p.a.)
Päť rokov-19,8 % / -4,3 % (p.a.)
Od založenia393,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 62,39 %
Asie (rozvinuté státy) 37,61 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží22,17 %
Finanční služby24,79 %
Komunikace7,07 %
Necyklické zboží6,20 %
Nemovitosti0,42 %
Průmysl3,84 %
Technologie24,36 %
Základní suroviny8,32 %
Zdravotnictví2,83 %

Naposledy navštívené

Obchodný, živnostenský register, ponuky práce