FF - World Fund A (CZK) – Fidelity / Podielové fondy

Popis

Fidelity Svetový fond a usiluje sa o dlhodobý rast kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do majetkových cenných papierov spoločnosti z celého sveta. Môže investovať priamo do aktív alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo inými oprávneniami, vrátane derivátov. Môže použiť deriváty na zníženie rizika alebo nákladov alebo na zvýšenie kapitálu alebo príjmov, na investičné účely v súlade s rizikovým profilom fondu.

Základné údaje

ISIN

LU1400167216

MenaCZK
SprávcaFidelity International
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia14. 2. 2017
Aktuálna cena PL2 298,00 Kč (21. 6. 2024)
Majetok fondu1 016 956 249 Kč (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,89 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita18,3 %
Najlepší mesiac21,1 %
Najhorší mesiac-34,8 %
Najlepší rok78,3 %
Najhorší rok-23,0 %

Graf FF - World Fund A (CZK), ISIN LU1400167216

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,0 %
Tri mesiace3,0 %
Šesť mesiacov12,4 %
Od začiatku roka12,2 %
Rok20,7 %
Dva roky40,5 % / 18,5 % (p.a.)
Tri roky23,9 % / 7,4 % (p.a.)
Päť rokov69,7 % / 11,2 % (p.a.)
Od založenia88,7 %

Ročná výkonnosť

2018-12,1 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 0,70 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,73 %
Japonsko 8,54 %
Latinská Amerika 1,62 %
Severná Amerika 68,42 %
Spojené kráľovstvo 5,99 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,62 %
Energetika2,92 %
Finanční služby17,79 %
Komunikace5,27 %
Necyklické zboží1,63 %
Nemovitosti0,44 %
Průmysl11,95 %
Služby4,11 %
Technologie25,04 %
Základní suroviny2,43 %
Zdravotnictví16,81 %