BlackRock Global Equity Income USD – BlackRock Inc / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je generovať vyššie uvedenú priemernú úroveň zisku z investície a zachovať dlhodobý kapitálový rast. Fond globálne investuje minimálne 70 % svojich celkových aktív do majetkových cenných papierov (napr. akcií) spoločností so sídlom alebo hlavnou podnikateľskou aktivitou na rozvinutých trhoch. Investičný poradca (IA) môže použiť na investičné účely finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a vytvoriť dodatočné príjmy. Fond môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda tam, kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív). Fond oznamuje hrubé prijem bez výdavkov. Fond je aktívne spravovaný a IA má možnosť zvoliť investície Fondu. Pri zostavovaní portfólia Fondu a tiež na účely riadenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby aktívne riziko (t.j. miera odchýlky od Indexu), ktorému je Fond vystavený, zostalo primerané vzhľadom na investičné ciele a politiku Fondu, bude IA používať MSCI All Country World Index (ďalej len „Index“). IA nie je pri výbere investícií viazaný zložkami alebo vážením Indexu. IA môže podľa svojho uváženia investovať aj do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do Indexu, aby bolo možné využiť konkrétne investičné príležitosti. Požiadavky na úverové hodnotenie týkajúce sa investičného cieľa a politiky však môžu mať za následok obmedzenie rozsahu, do akého sa majetkové účasti portfólia budú odlišovať od Indexu. Index by mali používať investori na porovnávanie výkonnosti Fondu. Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície. Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote). Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu. Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.

Základné údaje

ISIN

LU0545039389

MenaUSD
SprávcaBlackRock Inc
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia12. 11. 2010
Aktuálna cena PL23,5400 USD (14. 6. 2024)
Majetok fondu1 463 079 232 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,82 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita16,7 %
Najlepší mesiac17,2 %
Najhorší mesiac-27,3 %
Najlepší rok53,3 %
Najhorší rok-22,5 %

Graf BlackRock Global Equity Income USD, ISIN LU0545039389

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,5 %
Tri mesiace0,0 %
Šesť mesiacov5,7 %
Od začiatku roka4,6 %
Rok10,7 %
Dva roky21,5 % / 10,2 % (p.a.)
Tri roky6,1 % / 2,0 % (p.a.)
Päť rokov37,3 % / 6,5 % (p.a.)
Od založenia135,4 %

Ročná výkonnosť

2018-12,2 %
201718,5 %
20164,3 %
20150,5 %
20142,0 %
201318,4 %
20127,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 1,00 %
Asie (rozvinuté státy) 4,35 %
Európa (rozvinuté štáty) 20,24 %
Latinská Amerika 2,04 %
Severná Amerika 60,57 %
Spojené kráľovstvo 11,80 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží4,06 %
Energetika6,05 %
Finanční služby15,30 %
Komunikace6,28 %
Necyklické zboží11,90 %
Průmysl18,17 %
Technologie19,86 %
Základní suroviny2,45 %
Zdravotnictví15,92 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky