BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD) – BlackRock Inc / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je maximalizovať výnos z investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu v období troch rokov. Fond investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do cenných papierov s fixným príjmom. Tieto cenné papiere zahŕňajú dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlžobné cenné papiere s krátkodobou splatnosťou). Cenné papiere s fixným príjmom sú uvedené v rôznych menách a môžu ich vydávať vlády, vládne agentúry, spoločnosti a nadnárodné spoločnosti (napr. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj). Fond môže investovať v plnom rozsahu cenných papierov s fixným príjmom, ktoré môžu zahŕňať investície s relatívne nízkym úverovým hodnotením alebo ktoré nemajú žiadne hodnotenie. Investičný poradca (IA) môže použiť na investičné účely finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých podkladových aktívach) s cieľom dosiahnuť investičný cieľ fondu a/alebo znížiť riziko v rámci portfólia fondu, znížiť investičné náklady a vytvoriť dodatočné príjmy. Fond môže prostredníctvom FDI generovať rôzne množstvá trhovej páky (teda tam, kde fond dosiahne trhovú expozíciu nad hodnotu svojich aktív). Fond nemôže investovať až 50 % svojich celkových aktív do cenných papierov založených aktívami a hypotékou (teda finančných aktív založených na finančných tokoch z dlhu). Ďalšie podrobnosti nájdete v prospekte. Fond je aktívne spravovaný. IA má právo zvoliť investície Fondu, pričom počas tohto procesu nie je obmedzovaný žiadnou referenčnou hodnotou. Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície. Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote). Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu. Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.

Základné údaje

ISIN

LU0278466700

MenaUSD
SprávcaBlackRock Inc
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia31. 1. 2007
Aktuálna cena PL15,7500 USD (17. 6. 2024)
Majetok fondu10 639 681 747 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,22 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita4,4 %
Najlepší mesiac7,4 %
Najhorší mesiac-12,3 %
Najlepší rok28,4 %
Najhorší rok-20,4 %

Graf BlackRock Fixed Income Global Opportunities (USD), ISIN LU0278466700

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace1,0 %
Šesť mesiacov1,7 %
Od začiatku roka0,9 %
Rok6,1 %
Dva roky6,6 % / 3,2 % (p.a.)
Tri roky0,1 % / 0,0 % (p.a.)
Päť rokov9,5 % / 1,8 % (p.a.)
Od založenia57,5 %

Ročná výkonnosť

2018-1,2 %
20174,1 %
20162,4 %
2015-0,9 %
20143,5 %
20132,7 %
201210,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Spojené kráľovstvo 2,96 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy13,37 %
Ostatní33,90 %
Peníze a ekvivalenty27,14 %
Vládní dluhopisy10,54 %
Zajištěné dluhopisy15,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky