BlackRock Global High Yield Bond USD – BlackRock Inc / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je maximalizovať výnos z investície kombináciou kapitálového rastu a príjmu z aktív fondu v období troch rokov. Fond investuje globálne minimálne 70 % svojich celkových aktív do cenných papierov s fixným príjmom. Tieto cenné papiere zahŕňajú dlhopisy a nástroje finančného trhu (teda dlžobné cenné papiere s krátkodobou splatnosťou). Cenné papiere s fixným príjmom môžu vydávať vlády, vládne agentúry, spoločnosti a nadnárodné spoločnosti (napr. Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj). Minimálne 70 % celkových aktív fondu bude mať relatívne nízke úverové hodnotenie alebo nebude mať žiadne hodnotenie. Zvyšok môže zahŕňať investície, ktoré sú investičného typu (teda splnia uvedenú mieru úverovej dôveryhodnosti) v čase nákupu. Za účelom riadenia menovej expozície môže investičný poradca (IA) používať investičné metódy (vrátane používania nástrojov finančných derivátov (FDI)) na ochranu hodnoty fondu, celkovo alebo čiastočne alebo umožniť fondu profitovať zo zmien menových kurzov v porovnaní s menou fondu. FDI sú investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých základných aktívach. IA má právo zvoliť investície fondu a môže pri tom zohľadniť BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index. Odporúčanie: Tento fond nemusí byť vhodný na krátkodobé investície. Vaše akcie budú nedistribučné (teda príjem z dividend bude zahrnutý v ich hodnote). Vaše akcie budú vedené v amerických dolároch, čo je základná mena fondu. Akcie môžete nakupovať alebo predávať denne. Minimálna počiatočná investícia pri tejto triede aktív je 5 000 USD alebo ekvivalent v inej mene.

Základné údaje

ISIN

LU0171284937

MenaUSD
SprávcaBlackRock Inc
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia16. 5. 2003
Aktuálna cena PL29,6100 USD (21. 6. 2024)
Majetok fondu1 254 563 122 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,46 %
Poplatok za správu1,25 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita10,6 %
Najlepší mesiac17,5 %
Najhorší mesiac-23,5 %
Najlepší rok58,3 %
Najhorší rok-35,5 %

Graf BlackRock Global High Yield Bond USD, ISIN LU0171284937

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,4 %
Tri mesiace1,3 %
Šesť mesiacov3,7 %
Od začiatku roka3,2 %
Rok10,2 %
Dva roky16,9 % / 8,1 % (p.a.)
Tri roky0,4 % / 0,1 % (p.a.)
Päť rokov15,1 % / 2,9 % (p.a.)
Od založenia111,7 %

Ročná výkonnosť

2018-3,4 %
20177,6 %
201612,2 %
2015-4,7 %
20141,6 %
20137,4 %
201216,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 0,18 %
Latinská Amerika 0,04 %
Severná Amerika 99,79 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy44,41 %
Ostatní52,64 %
Peníze a ekvivalenty0,35 %
Vládní dluhopisy0,33 %
Zajištěné dluhopisy2,00 %