NN (L) Global Sustainable Equity (P Cap EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách cenných papierov po celom svete, ktoré presadzujú politiku udržateľného rozvoja. Pri výbere týchto spoločností sa aplikuje analýza environmentálnych, sociálnych (napr. ľudské práva, nediskriminácia, problematika detskej práce) a správnych faktorov s finančnou výkonnosťou. Fond používa aktívnu správu a zameriava sa na spoločnosti s udržateľnými obchodnými modelmi (s ohľadom na poskytované produkty a služby), pričom zachováva maximálne limity vzťahujúce sa na prevažujúce akcie vo vzťahu k benchmarku. Fond sa tiež zameriava na spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou v porovnaní s benchmarkom. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Pri výbere akcií fond využíva základnú analýzu a analýzu ESG. Tiež vylučuje investície do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0119216553

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia7. 7. 2000
Aktuálna cena PL674,47 Eur (11. 6. 2024)
Majetok fondu269 220 348 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,80 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita16,9 %
Najlepší mesiac26,4 %
Najhorší mesiac-31,1 %
Najlepší rok69,8 %
Najhorší rok-45,0 %

Graf NN (L) Global Sustainable Equity (P Cap EUR), ISIN LU0119216553

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac2,6 %
Tri mesiace4,5 %
Šesť mesiacov12,7 %
Od začiatku roka12,3 %
Rok17,4 %
Dva roky29,2 % / 13,7 % (p.a.)
Tri roky23,5 % / 7,3 % (p.a.)
Päť rokov95,7 % / 14,4 % (p.a.)
Od založenia247,9 %

Ročná výkonnosť

2018-7,2 %
20178,2 %
20165,4 %
20159,2 %
201417,2 %
201316,4 %
201211,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 1,88 %
Európa (rozvinuté štáty) 20,13 %
Japonsko 2,78 %
Severná Amerika 71,27 %
Spojené kráľovstvo 3,95 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,67 %
Energetika0,73 %
Finanční služby16,06 %
Komunikace5,97 %
Necyklické zboží7,35 %
Průmysl10,10 %
Technologie31,15 %
Základní suroviny2,38 %
Zdravotnictví18,60 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky