NN (L) First Class Multi Asset (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Tento fond využíva flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup, vďaka ktorému možno reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V horizonte piatich rokov je cieľom fondu dosiahnuť vyššie výnosy než je výška 1-mesačného EURIBORu v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu so zameraním sa na znižovanie rizika. Fond je aktívne spravovaný a benchmark sa nepoužíva na vytvorenie portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame investície do nehnuteľností a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže použiť iné finančné nástroje, napríklad deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond otvárať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), nebude však otvárať krátke pozície na úrovni triedy aktív (s výnimkou hotovosti a dočasných pôžičiek). Fond takisto môže, do výšky 20 % svojich čistých aktív, investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom Stock Connect a do čínskych dlhopisov prostredníctvom Bond Connect. Investície do nástrojov s fixným príjmom s vysokou kvalitou, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 %. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0809674541

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia1. 12. 2014
Aktuálna cena PL276,94 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu14 922 437 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,25 %
Poplatok za správu1,00 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,3 %
Najlepší mesiac6,3 %
Najhorší mesiac-10,7 %
Najlepší rok11,0 %
Najhorší rok-16,6 %

Graf NN (L) First Class Multi Asset (EUR), ISIN LU0809674541

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,9 %
Tri mesiace1,9 %
Šesť mesiacov4,7 %
Od začiatku roka3,8 %
Rok7,5 %
Dva roky5,9 % / 2,9 % (p.a.)
Tri roky-5,3 % / -1,8 % (p.a.)
Päť rokov-0,1 % / 0,0 % (p.a.)
Od založenia4,0 %

Ročná výkonnosť

20163,3 %
20152,0 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 1,59 %
Európa (rozvinuté štáty) 16,63 %
Japonsko 3,71 %
Severná Amerika 75,41 %
Spojené kráľovstvo 2,66 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží9,19 %
Energetika2,73 %
Finanční služby16,51 %
Komunikace6,54 %
Necyklické zboží8,09 %
Nemovitosti0,36 %
Průmysl7,91 %
Služby0,78 %
Technologie29,36 %
Základní suroviny2,47 %
Zdravotnictví16,06 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky