NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR) – NN Investment Partners / Podielové fondy

Popis

Fond je fond fondov a investuje najmä do diverzifikovaného medzinárodného portfólia akciových fondov a fondov s fixným ziskom (fondy, ktoré investujú do akcií alebo do nástrojov s fixným ziskom). Na dosiahnutie investičných cieľov sa môžu použiť aj iné finančné nástroje. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa aktívnu správu, aby reagoval na meniace sa podmienky na trhu, pričom používa okrem iného aj základnú a behaviorálnu analýzu, čo má za následok dynamickú alokáciu aktív v priebehu času. Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Fond je aktívne spravovaný na základe investičného profilu 25% dlhopisov denominovaných v eurách (benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate) a 75% svetových akcií (benchmark MSCI AC World (NR)), so šírkou pásma 20 %. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť kombinovaného benchmarku. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Kladieme dôraz na stabilný kapitálový rast. Fond sa snaží pridať hodnotu tromi prístupmi: (1) Výber v rámci akcií a dlhopisov a medzi nimi, (2) Výber rozmanitého súboru investičných fondov (3) Rozhodovanie o diverzifikácii portfólia a riadení rizika. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.

Základné údaje

ISIN

LU0119195450

MenaEUR
SprávcaNN Investment Partners
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia15. 7. 1994
Aktuálna cena PL1 285,80 Eur (13. 6. 2024)
Majetok fondu311 091 149 Eur (21. 2. 2023)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,52 %
Poplatok za správu1,20 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita12,6 %
Najlepší mesiac16,4 %
Najhorší mesiac-25,8 %
Najlepší rok46,7 %
Najhorší rok-14,2 %

Graf NN (L) Patrimonial Aggressive (EUR), ISIN LU0119195450

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,9 %
Tri mesiace3,1 %
Šesť mesiacov9,7 %
Od začiatku roka9,0 %
Rok14,3 %
Dva roky21,8 % / 10,4 % (p.a.)
Tri roky15,5 % / 4,9 % (p.a.)
Päť rokov47,4 % / 8,1 % (p.a.)
Od založenia102,8 %

Ročná výkonnosť

20167,2 %
20158,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,16 %
Asie (rozvíjející se státy) 5,95 %
Asie (rozvinuté státy) 4,69 %
Asie a Austrálie 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 14,97 %
Japonsko 6,31 %
Latinská Amerika 1,24 %
Severná Amerika 59,88 %
Spojené kráľovstvo 3,59 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží10,52 %
Energetika2,03 %
Finanční služby15,74 %
Komunikace7,91 %
Necyklické zboží7,56 %
Nemovitosti2,08 %
Průmysl9,80 %
Služby1,31 %
Technologie26,94 %
Základní suroviny3,73 %
Zdravotnictví12,38 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky