Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD – Franklin Templeton / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Franklin K2 Alternative Strategies Fund („fond“), ktorý uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu, je zhodnotiť svoje investície v strednodobom až dlhodobom horizonte a udržať fluktuácie cien podielov nižšie ako fluktuácie na akciových trhoch vo všeobecnosti. Fond môže investovať do akýchkoľvek aktív a môže používať akékoľvek investičné techniky, ktoré sú prípustné pre fond PKIPCP, vrátane techník, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za vysokorizikové. Fond môže investovať do akéhokoľvek druhu majetkových a dlhových cenných papierov z ktorejkoľvek krajiny a od akéhokoľvek emitenta. Môže investovať priamo alebo získať expozíciu voči investíciám nepriamo, ako napríklad prostredníctvom derivátov, podielových listov alebo investovaním do iných fondov PKIPCP alebo PKI. Môže investovať do priamych a nepriamych dlhých či krátkych pozícií v cenných papieroch, menách, úrokových sadzbách a iných investičných alebo finančných nástrojoch. Môže tiež investovať do nepriamych dlhých alebo krátkych pozícií v komoditách. Fond sa môže zapájať do derivátových transakcií, ktoré majú vplyv na zvýšenie investičných ziskov alebo strát. Fond používa veľké množstvo kótovaných a nekótovaných derivátov na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Fond sa môže v rámci svojich investičných stratégií zapájať do aktívneho a častého obchodovania. Fond tiež môže investovať až 10 % svojich čistých aktív do cenných papierov spojených s rizikom, vo všeobecnosti s rizikom katastrofy a prírodnej pohromy, ktoré prenášajú špecifický súbor rizík z emitenta na investorov („katastrofické dlhopisy“). Vedúci manažér prideľuje časti aktív fondu viacerým externým tímom manažérov (ktoré vybral a sleduje vedúci manažér), pričom každý z nich používa na správu svojej časti alternatívnu investičnú stratégiu. Tieto stratégie sa napríklad môžu snažiť profitovať z globálnych ekonomických trendov, fúzií alebo reorganizácií spoločností, odchýlok v oceňovaní medzi trhmi alebo cennými papiermi, odvetviami alebo geografickými oblasťami s nadpriemerným rastom. Celková výkonnosť fondu bude výsledkom výkonnosti rôznych použitých stratégií a časti aktív fondu pridelenej k týmto stratégiám. Benchmarky: pre podiely s odmenou za výkonnosť, ICE LIBOR 3-Month (EUR) Index (slúži na účely výpočtu odmeny za výkonnosť) a HFRX Global Hedge Fund Index Index (slúži na účely porovnávania výkonnosti). Pre podiely bez odmeny za výkonnosť, ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index a HFRX Global Hedge Fund Index Index (obidva slúžia na účely porovnávania výkonnosti). Fond sa nemusí držať žiadnej zo zložiek benchmarku a v skutočnosti môže investovať až 100 % svojich čistých aktív mimo týchto benchmarkov. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU1093756168

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduFond fondů
Dátum založenia15. 9. 2014
Aktuálna cena PL12,2500 USD (14. 6. 2024)
Majetok fondu2 420 000 000 USD (30. 11. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER2,75 %
Poplatok za správu2,55 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita5,1 %
Najlepší mesiac4,4 %
Najhorší mesiac-11,1 %
Najlepší rok17,5 %
Najhorší rok-10,3 %

Graf Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD, ISIN LU1093756168

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,9 %
Tri mesiace1,3 %
Šesť mesiacov5,2 %
Od začiatku roka4,9 %
Rok5,9 %
Dva roky7,4 % / 3,6 % (p.a.)
Tri roky-1,8 % / -0,6 % (p.a.)
Päť rokov7,6 % / 1,5 % (p.a.)
Od založenia22,5 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 1,26 %
Asie (rozvíjející se státy) 0,58 %
Asie (rozvinuté státy) 0,01 %
Asie a Austrálie 1,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 7,02 %
Japonsko 1,01 %
Latinská Amerika 0,00 %
Severná Amerika 86,41 %
Spojené kráľovstvo 2,38 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží2,06 %
Energetika2,88 %
Finanční služby1,00 %
Komunikace4,37 %
Necyklické zboží1,33 %
Nemovitosti0,96 %
Průmysl15,74 %
Služby15,51 %
Technologie6,17 %
Základní suroviny3,38 %
Zdravotnictví46,59 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky