Raiffeisen-Dynamic-Assets VTA EUR – Raiffeisenbank - investice / Podielové fondy

Popis

Fond Raiffeisen-dynamicko-aktíva (R) je zmiešaným fondom. Jeho investičným cieľom je dosiahnuť dlhodobý kapitálový rast prístupom k vyšším rizikám. Fond investuje buď priamo alebo prostredníctvom derivátových nástrojov - podľa hodnotenia spoločnosti - investičných nástrojov / tried aktív, ako sú akcie, dlhopisy, nástroje peňažného trhu, suroviny a meny, ktoré ukázali krátkodobé v porovnaní s inými investičnými nástrojmi Triedy aktív Strednodobý pohľad na rozvoj lepšej hodnoty. Fond môže investovať až 100% majetku fondu do cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, akcií investičného fondu (I surovínové fondy), ako aj vklady na viditeľných a zbavených vkladoch.

Základné údaje

ISIN

AT0000A1BMT1

MenaEUR
SprávcaRaiffeisen investiční společnost
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia29. 4. 2015
Aktuálna cena PL93,8800 Eur (16. 6. 2024)
Majetok fondu45 210 000 Eur (31. 10. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,40 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita6,3 %
Najlepší mesiac4,6 %
Najhorší mesiac-15,1 %
Najlepší rok13,2 %
Najhorší rok-11,9 %

Graf Raiffeisen-Dynamic-Assets VTA EUR, ISIN AT0000A1BMT1

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,9 %
Tri mesiace1,1 %
Šesť mesiacov4,2 %
Od začiatku roka3,2 %
Rok4,1 %
Dva roky2,4 % / 1,2 % (p.a.)
Tri roky-4,7 % / -1,6 % (p.a.)
Päť rokov-1,7 % / -0,3 % (p.a.)
Od založenia-6,0 %

Ročná výkonnosť

2018-5,7 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 0,59 %
Asie (rozvíjející se státy) 4,60 %
Asie (rozvinuté státy) 8,87 %
Asie a Austrálie 14,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 29,67 %
Japonsko 1,37 %
Latinská Amerika 0,89 %
Severná Amerika 34,00 %
Spojené kráľovstvo 5,39 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží11,17 %
Energetika3,55 %
Finanční služby21,37 %
Komunikace6,13 %
Necyklické zboží6,58 %
Nemovitosti4,16 %
Průmysl12,34 %
Služby2,44 %
Technologie16,65 %
Základní suroviny6,32 %
Zdravotnictví9,30 %