FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom je zabezpečiť relatívne vysoký príjem s možnosťou rastu kapitálu. Najmenej 70% je investovaných do dlhových cenných papierov denominovaných v USD. Má slobodu investovať mimo významných geografických oblastí, trhových sektorov, priemyselných odvetví alebo tried aktív, ktoré sa zameriavajú. Môže investovať do dlhopisov vydaných v iných menách ako referenčná mena fondu. Riziko vystavenia menovej expozície môže byť zabezpečená napríklad zmluvy o mene. Referenčná mena je mena používaná vo vyhláseniach a môže sa líšiť od predajnej meny. Môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektmi.

Základné údaje

ISIN

LU0261947682

MenaUSD
SprávcaFidelity International
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia25. 9. 2006
Aktuálna cena PL17,0200 USD (12. 6. 2024)
Majetok fondu237 502 237 USD (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,04 %
Poplatok za správu0,75 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko3
Volatilita6,2 %
Najlepší mesiac7,9 %
Najhorší mesiac-7,9 %
Najlepší rok21,0 %
Najhorší rok-17,5 %

Graf FF - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD, ISIN LU0261947682

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac1,7 %
Tri mesiace0,3 %
Šesť mesiacov2,2 %
Od začiatku roka-0,9 %
Rok3,0 %
Dva roky2,5 % / 1,3 % (p.a.)
Tri roky-9,2 % / -3,2 % (p.a.)
Päť rokov3,4 % / 0,7 % (p.a.)
Od založenia70,2 %

Ročná výkonnosť

20180,1 %
20173,3 %
20162,2 %
20150,3 %
20146,8 %
2013-3,3 %
20126,5 %
20119,4 %
20108,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy31,24 %
Ostatní10,44 %
Peníze a ekvivalenty2,04 %
Vládní dluhopisy56,28 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky