FF - Italy Fund A-ACC-EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií spoločností, ktoré nepodnikajú v oblasti nehnuteľností a ktoré majú sídlo v Taliansku alebo v inom členskom štáte EÚ alebo EHP s trvalým podnikom v Taliansku. Fond nemôže investovať viac ako 10 % svojich aktív do finančných nástrojov vydaných alebo zjednaných s tou istou spoločnosťou alebo spoločnosťami patriacimi do tej istej skupiny ani do hotovostných vkladov. Fond nemôže investovať do finančných nástrojov vydaných alebo zjednaných spoločnosťami, ktoré nesídlia v krajinách, ktoré umožňujú primeranú výmenu informácií s Talianskom. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Investície do derivátov sú povolené len mimo vyššie uvedenej hranice 70 % a výlučne na účely hedžingu. Fond sa aktívne spravuje a odkazuje sa na FTSE Italia All Share Index (Net) („index‘‘) len na porovnávacie účely. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu. Akcie sú pre „Piano Individuale di Risparmio a lungo termine‘‘ (PIR) oprávnené investície bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia investícií uvedené v časti V tohto prospektu a v súlade s talianskym zákonom č.232 z 11. decembra 2016 (zmenené a doplnené). Fond bude investovať najmenej 17,5 % do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré nie sú uvedené v indexe FTSE MIB alebo v iných ekvivalentných indexoch, a najmenej 3,5 % do akcií vydaných spoločnosťami, ktoré nie sú uvedené v indexoch FTSE MIB, FTSE Mid Cap alebo v iných ekvivalentných indexoch.

Základné údaje

ISIN

LU0922333322

MenaEUR
SprávcaFidelity International
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia7. 5. 2013
Aktuálna cena PL23,6600 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondu43 202 889 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,93 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko5
Volatilita22,6 %
Najlepší mesiac19,2 %
Najhorší mesiac-38,1 %
Najlepší rok70,8 %
Najhorší rok-28,6 %

Graf FF - Italy Fund A-ACC-EUR, ISIN LU0922333322

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-4,1 %
Tri mesiace-0,8 %
Šesť mesiacov9,3 %
Od začiatku roka8,7 %
Rok17,7 %
Dva roky47,5 % / 21,5 % (p.a.)
Tri roky31,7 % / 9,6 % (p.a.)
Päť rokov72,4 % / 11,5 % (p.a.)
Od založenia136,6 %

Ročná výkonnosť

2018-19,8 %
201713,3 %
2016-8,7 %
201521,2 %
2014-2,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží22,54 %
Finanční služby31,25 %
Komunikace0,66 %
Necyklické zboží3,09 %
Průmysl12,66 %
Služby15,38 %
Technologie9,65 %
Základní suroviny1,34 %
Zdravotnictví3,44 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky