FF - Global Health Care Fund EUR – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zaistiť dlhodobý rast kapitálu, očakávaná výška príjmov je nízka. Najmenej 70 % je investovaných do akcií spoločností z celého sveta, ktoré sa zaberajú návrhom, výrobou alebo predajom produktov a služieb používaných v zdravotníctve, medicíne a biotechnológiách. Fond bude investovať najmenej 50 % čistých aktív do spoločností, ktoré majú udržateľné vlastnosti. Fond bude priebežne zvažovať širokú škálu environmentálnych a sociálnych charakteristík, ako je zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, hospodárenie s vodou a odpadom, biodiverzita, bezpečnosť výrobkov, dodávateľské reťazce, zdravie a bezpečnosť a ľudské práva. Fond sa drží zoznamu vylúčených subjektov platného pre celú spoločnosť, ktorý okrem iného zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné nášľapné míny. Rovnako emitenti, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že nevykonávali svoju činnosť v súlade s prijatými medzinárodnými normami vrátane iniciatívy OSN Global Compact, nebudú tvoriť súčasť investičného fondu v súlade s preverovaním založeným na normách, ktoré uplatňuje investičný manažér. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Keďže tento fond môže investovať globálne, môže investovať v krajinách, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy. Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond sa aktívne spravuje. Investičný manažér sa bude pri výbere investícií do fondu a na účely monitorovania rizika odkazovať na MSCI ACWI Health Care Index (Net) („index‘‘). Výkonnosť fondu by sa bude hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou indexu, ale zároveň môže investovať do spoločností, krajín a odvetví, ktoré nie sú zahrnuté v indexe a ktoré majú odlišnú váhu ako index, aby využil investičné príležitosti. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.

Základné údaje

ISIN

LU0261952419

MenaEUR
SprávcaFidelity International
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia25. 9. 2006
Aktuálna cena PL46,4700 Eur (14. 6. 2024)
Majetok fondu184 145 077 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,89 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita15,9 %
Najlepší mesiac27,7 %
Najhorší mesiac-26,9 %
Najlepší rok74,9 %
Najhorší rok-27,8 %

Graf FF - Global Health Care Fund EUR, ISIN LU0261952419

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac3,2 %
Tri mesiace3,5 %
Šesť mesiacov12,3 %
Od začiatku roka12,3 %
Rok14,4 %
Dva roky19,0 % / 9,1 % (p.a.)
Tri roky20,8 % / 6,5 % (p.a.)
Päť rokov58,2 % / 9,6 % (p.a.)
Od založenia361,8 %

Ročná výkonnosť

20189,5 %
20174,3 %
2016-10,3 %
201518,4 %
201437,8 %
201327,6 %
201213,7 %
20112,4 %
201012,1 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Európa (rozvinuté štáty) 22,90 %
Japonsko 1,04 %
Severná Amerika 66,50 %
Spojené kráľovstvo 9,57 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Zdravotnictví100,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky