FF - Global Dividend Fund EUR (hedged) – Fidelity Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu je zaistiť príjem a dlhodobý rast kapitálu. Fond bude investovať najmenej 70 % do akcií prinášajúcich dividendy vydaných spoločnosťami na celom svete. Výber aktív sa okrem potenciálu pre rast kapitálu riadi tiež atraktívnymi dividendovými výnosmi. Fond bude investovať najmenej 50 % čistých aktív do spoločností, ktoré majú udržateľné vlastnosti. Fond bude priebežne zvažovať širokú škálu environmentálnych a sociálnych charakteristík, ako je zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, hospodárenie s vodou a odpadom, biodiverzita, bezpečnosť výrobkov, dodávateľské reťazce, zdravie a bezpečnosť a ľudské práva. Fond sa drží zoznamu vylúčených subjektov platného pre celú spoločnosť, ktorý okrem iného zahŕňa kazetovú muníciu a protipechotné nášľapné míny. Rovnako emitenti, o ktorých sa investičný manažér domnieva, že nevykonávali svoju činnosť v súlade s prijatými medzinárodnými normami vrátane iniciatívy OSN Global Compact, nebudú tvoriť súčasť investičného fondu v súlade s preverovaním založeným na normách, ktoré uplatňuje investičný manažér. Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo tried aktív, na ktoré sa zameriava. Keďže tento fond môže investovať globálne, môže investovať v krajinách, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy. Používa sa menové zaistenie, ktoré výrazne znižuje riziko straty z dôvodu nepriaznivých kurzových pohybov. Transparentné menové zaistenie sa používa na zaistenie hlavných účinkov meny na úrovni cenných papierov na úrovni referenčnej meny zaistenej triedy akcií, čím sa zabezpečujú hlavné trhové výnosy. Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo prostredníctvom iných vhodných prostriedkov vrátane derivátov. Fond môže využívať deriváty s cieľom znížiť riziko alebo náklady, prípadne navýšiť kapitál alebo príjmy, vrátane na investičné účely, v súlade s rizikovým profilom fondu. Fond sa aktívne spravuje a jeho cieľom je poskytnúť príjem a rast kapitálu. Príjem zvyčajne prevyšuje MSCI ACWI Index (Net) Hedged to EUR („index‘‘). Výkonnosť fondu sa môže hodnotiť na základe jeho indexu. Investičný manažér má veľa možností v súvislosti s indexom. Fond bude držať aktíva, ktoré sú súčasťou indexu, ale zároveň sa očakáva, že bude investovať do spoločností, odvetví, krajín a typov cenných papierov, ktoré majú odlišnú váhu ako index a ktoré v ňom nie sú zahrnuté, aby využil investičné príležitosti. Príjmy z fondu sa akumulujú v cene akcií. Podielové listy je možné väčšinou nakupovať a predávať každý pracovný deň fondu.

Základné údaje

ISIN

LU0605515377

MenaEUR
SprávcaFidelity International
Typ fonduAkciový fond
Dátum založenia30. 1. 2012
Aktuálna cena PL28,4900 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondu424 571 682 Eur (29. 12. 2018)

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,89 %
Poplatok za správu1,50 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Riziko4
Volatilita14,6 %
Najlepší mesiac19,1 %
Najhorší mesiac-27,3 %
Najlepší rok43,2 %
Najhorší rok-15,9 %

Graf FF - Global Dividend Fund EUR (hedged), ISIN LU0605515377

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,1 %
Tri mesiace2,4 %
Šesť mesiacov9,5 %
Od začiatku roka8,8 %
Rok14,1 %
Dva roky25,3 % / 12,0 % (p.a.)
Tri roky16,6 % / 5,3 % (p.a.)
Päť rokov37,7 % / 6,6 % (p.a.)
Od založenia184,9 %

Ročná výkonnosť

2018-3,6 %
20178,5 %
20163,6 %
20155,1 %
201411,7 %
201325,8 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvinuté státy) 5,66 %
Európa (rozvinuté štáty) 44,88 %
Japonsko 4,30 %
Severná Amerika 31,05 %
Spojené kráľovstvo 14,12 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží6,34 %
Finanční služby25,49 %
Komunikace4,52 %
Necyklické zboží14,62 %
Průmysl22,47 %
Služby6,14 %
Technologie9,18 %
Základní suroviny2,33 %
Zdravotnictví8,90 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky