Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.

Základné údaje

ISIN

LU0613077295

MenaEUR
SprávcaAmundi Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia1. 4. 2011
Aktuálna cena PL76,0900 Eur (12. 6. 2024)
Majetok fondu3 328 060 000 Eur (12. 6. 2024)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,25 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita6,2 %
Najlepší mesiac7,1 %
Najhorší mesiac-13,2 %
Najlepší rok20,3 %
Najhorší rok-15,3 %

Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - SHE-MD D EUR, ISIN LU0613077295

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,6 %
Tri mesiace-1,5 %
Šesť mesiacov-0,5 %
Od začiatku roka-2,7 %
Rok-1,9 %
Dva roky-7,6 % / -3,9 % (p.a.)
Tri roky-16,4 % / -5,8 % (p.a.)
Päť rokov-16,4 % / -3,5 % (p.a.)
Od založenia-23,9 %

Ročná výkonnosť

2018-6,9 %
20170,3 %
2016-3,5 %
2015-4,1 %
20141,7 %
20130,4 %
201216,3 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy10,48 %
Ostatní61,34 %
Peníze a ekvivalenty2,92 %
Vládní dluhopisy23,24 %
Zajištěné dluhopisy2,00 %