Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE C EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom Podfondu je prekonať Barclays Global Celkový agregovaný index referenčný ukazovateľ (zabezpečený v USD) prostredníctvom strategických a taktických pozícií, ako aj arbitráži s celej výšky úveru, úrokové sadzby a menové trhy. Na dosiahnutie tohto cieľa podfond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív v dlhových nástrojoch vydaných alebo zaručených vládami organizácie hospodárskej spolupráce (OECD) alebo vydaných právnických osôb alebo finančných nástrojov, ktorých hodnota a platby sú odvodené z konkrétneho \ t Kôš podkladových aktív ("" cenné papiere na základe majetku "" a "hypotekárnych záložných listov"), ktoré sú zaručené (aktíva sú "" "" "" "") až do maximálne 40% svojich aktív. Cenné papiere, ktoré majú relatívne nízke riziko nezaplatenia ("" investičný stupeň ") predstavujú najmenej 80% majetku podfondu.

Základné údaje

ISIN

LU0613076487

MenaEUR
SprávcaAmundi Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia1. 4. 2011
Aktuálna cena PL123,53 Eur (21. 6. 2024)
Majetok fondu3 328 060 000 Eur (12. 6. 2024)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER0,51 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita4,0 %
Najlepší mesiac7,5 %
Najhorší mesiac-8,7 %
Najlepší rok25,7 %
Najhorší rok-13,3 %

Graf Amundi Funds Bond Global Aggregate - MHE C EUR, ISIN LU0613076487

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac0,0 %
Tri mesiace0,4 %
Šesť mesiacov0,6 %
Od začiatku roka0,5 %
Rok3,8 %
Dva roky1,3 % / 0,6 % (p.a.)
Tri roky-6,2 % / -2,1 % (p.a.)
Od založenia23,5 %

Ročná výkonnosť

20173,8 %
20160,2 %
20150,5 %
20146,5 %
20134,9 %
201221,4 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy10,48 %
Ostatní61,34 %
Peníze a ekvivalenty2,92 %
Vládní dluhopisy23,24 %
Zajištěné dluhopisy2,00 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky