Amundi Funds Bond Global - AU D EUR – Amundi Asset Management / Podielové fondy

Popis

Cieľom tohto podfondu je prekonanie výkonu indexu "J.P. Morgan vláda Bond Global Všetky splatnosti Unhedhed v USD "na investičnom horizonte najmenej tri roky po zohľadnení poplatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa Podfond rozdeľuje svoj rizikový rozpočet rizík pre globálne suverénne a kvázi-suverénne podnikové dlhopisy, finančné nástroje, ktorých hodnoty a výnosy sú odvodené z určitej skupiny podkladových aktív ("cenné papiere zabezpečené hypotékami a aktívami ") A sú zaručené (alebo" podporované ") a menové trhy.index" JP Morgan vládny dlhopis Global Všetky splatnosti Unhedhed v USD "je referenčným ukazovateľom podfondu.

Základné údaje

ISIN

LU0557861944

MenaEUR
SprávcaAmundi Asset Management
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia22. 11. 2010
Aktuálna cena PL103,35 Eur (22. 7. 2024)
Majetok fondu135 890 000 Eur (12. 6. 2024)
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,05 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita6,0 %
Najlepší mesiac8,8 %
Najhorší mesiac-13,1 %
Najlepší rok24,7 %
Najhorší rok-12,1 %

Graf Amundi Funds Bond Global - AU D EUR, ISIN LU0557861944

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-0,7 %
Tri mesiace-0,4 %
Šesť mesiacov-0,3 %
Od začiatku roka-1,0 %
Rok1,6 %
Dva roky-8,3 % / -4,2 % (p.a.)
Tri roky-12,1 % / -4,2 % (p.a.)
Päť rokov-17,3 % / -3,7 % (p.a.)
Od založenia4,1 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Severná Amerika 100,00 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy7,27 %
Ostatní61,77 %
Peníze a ekvivalenty2,45 %
Vládní dluhopisy28,46 %