Templeton Global Income Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global Income Fund („fond“) je maximalizovať bežný príjem a zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akejkoľvek kvality (vrátane nižšej kvality a cenných papierov v stave defaultu) emitovaných vládami, s vládou spojenými subjektmi a spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov; majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); dlhových cenných papierov nadnárodných subjektov, napríklad Európskej investičnej banky. Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Pri výbere majetkových cenných papierov sa investičný tím zameriava na majetkové cenné papiere, ktoré ponúknu atraktívne dividendy a zároveň majú potenciál dlhodobého zvyšovania hodnoty. Pri výbere dlhových cenných papierov sa investičný tím snaží využiť globálne úrokové, úverové a menové trendy s cieľom zvýšiť dlhodobú hodnotu, ako aj zabezpečiť príjem. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Blended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Barclays Multiverse Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0211326755

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduSmíšený/Balancovaný fond
Dátum založenia27. 5. 2005
Aktuálna cena PL19,2600 USD (13. 6. 2024)
Majetok fondu825 130 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkBlended 50% MSCI All Country World Index-NR + 50% Bloomberg Multiverse Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,69 %
Vstupný poplatok5,75 %
Poplatok za správu1,35 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita13,2 %
Najlepší mesiac13,7 %
Najhorší mesiac-100,0 %
Najlepší rok46,7 %
Najhorší rok-100,0 %

Graf Templeton Global Income Fund A(acc)USD, ISIN LU0211326755

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac-1,8 %
Tri mesiace-0,5 %
Šesť mesiacov4,6 %
Od začiatku roka1,3 %
Rok6,6 %
Dva roky14,0 % / 6,8 % (p.a.)
Tri roky-10,1 % / -3,5 % (p.a.)
Päť rokov1,1 % / 0,2 % (p.a.)
Od založenia92,6 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Asie (rozvíjející se státy) 7,57 %
Asie (rozvinuté státy) 8,71 %
Evropa (rozvíjející se státy) 2,00 %
Európa (rozvinuté štáty) 22,22 %
Japonsko 10,04 %
Severná Amerika 26,39 %
Spojené kráľovstvo 22,81 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Cyklické zboží7,77 %
Energetika8,61 %
Finanční služby18,97 %
Komunikace15,02 %
Necyklické zboží9,98 %
Průmysl13,90 %
Technologie10,80 %
Zdravotnictví14,96 %

Výpočet čistej mzdy 2024

Rozšírená verzia kalkulačky

Ďalšie kalkulačky