Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD – Franklin Templeton Investments / Podielové fondy

Popis

Cieľom fondu Templeton Global High Yield Fund („fond“) je generovať vysoký príjem a druhotne zhodnotiť investície v strednodobom až dlhodobom horizonte. Fond uplatňuje aktívne riadenú investičnú stratégiu a investuje predovšetkým do: dlhových cenných papierov akéhokoľvek typu a kvality (vrátane nižšej kvality) emitovaných vládami a spoločnosťami so sídlom v ktorejkoľvek krajine vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Fond môže v menšom rozsahu investovať do: iných typov cenných papierov vrátane majetkových cenných papierov a iných dlhových cenných papierov, ako sú napríklad cenné papiere kryté aktívami a hypotékami; kontinentálnej Číny prostredníctvom programu Bond Connect alebo priamo (menej ako 30 % aktív); jednotiek iných podielových fondov (obmedzené na 10 % aktív); cenných papierov v stave defaultu (obmedzené na 10 % aktív). Fond môže používať deriváty na účely zabezpečenia, účinnej správy portfólia a/alebo investovania. Investičný tím presúva investície medzi rôznymi regiónmi a rôznymi druhmi cenných papierov podľa toho, čo je podľa neho najlepšia príležitosť v danom čase. Fond môže distribuovať príjem pred odpočítaním výdavkov. To síce môže viesť k vyplácaniu väčšej čiastky príjmov, ale môže to tiež spôsobiť zníženie kapitálu. Referenčnou hodnotou fondu je Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index. Referenčná hodnota slúži výlučne ako referencia pre investorov na porovnávanie s výkonnosťou fondu a neslúži ako obmedzenie toho, ako má byť portfólio fondu vybudované ani ako cieľ, ktorý má výkonnosť fondu prekonať. Fond sa môže od tejto referenčnej hodnoty odchýliť. O predaj svojich podielov môžete požiadať v ľubovoľný pracovný deň v Luxembursku. Zisk z investícií fondu sa hromadí na účely zvyšovania hodnoty podielov.

Základné údaje

ISIN

LU0300740767

MenaUSD
SprávcaFranklin Templeton Investments
Typ fonduDluhopisový fond
Dátum založenia27. 9. 2007
Dátum zrušenia27. 5. 2023
Aktuálna cena PL13,7800 USD (28. 11. 2022)
Majetok fondu132 440 000 USD (30. 11. 2018)
BenchmarkCustom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
Kľúčové informácie
pre investorov
tu

Poplatky a ďalšie údaje

TER1,71 %
Vstupný poplatok5,00 %
Poplatok za správu1,35 %

Štatistiky rizika - 5 rokov

Volatilita8,6 %
Najlepší mesiac13,6 %
Najhorší mesiac-20,9 %
Najlepší rok50,4 %
Najhorší rok-28,1 %

Graf Templeton Global High Yield Fund A(acc)USD, ISIN LU0300740767

Nastaviť parametre pravidelné investície

Výkonnosť

Mesiac2,5 %
Tri mesiace-1,7 %
Šesť mesiacov-8,5 %
Od začiatku roka-14,8 %
Rok-13,7 %
Dva roky-12,8 % / -6,6 % (p.a.)
Tri roky-11,6 % / -4,0 % (p.a.)
Päť rokov-11,9 % / -2,5 % (p.a.)
Od založenia37,8 %

Ročná výkonnosť

2018-5,0 %
20176,2 %
201612,3 %
2015-6,8 %
2014-3,0 %
20134,3 %
201214,6 %
20110,1 %
201012,2 %

Regionálne rozloženie

RegiónPodiel
Afrika a Blízky Východ 41,64 %
Severná Amerika 58,36 %

Sektorové rozdelenie

SektorPodiel
Korporátní dluhopisy47,24 %
Ostatní10,94 %
Peníze a ekvivalenty5,40 %
Vládní dluhopisy36,42 %